Att skaffa jobb

PM Nilsson berättar i Expressen om den från Irak hitflyttade Saleh Kabel som till slut skaffat sig ett kvalificerat jobb efter att ha hållits sysslolös av den statliga byråkratin i tre år. Hur? Genom ett samarbete mellan hans hemkommun Sollentuna och den lokala Rotaryklubben, vars medlemmar fungerat som mentorer åt några högutbildade invandrare.

Trots alla miljarder som plöjs ned i AMS, och trots alla projekt och utbildningar som invandrare som kommit till Sverige får genomgå så lyckas de väldigt sällan komma in på arbetsmarknaden. Skälet är förstås att det som krävs inte primärt är utbildningar, utan kontakter. En arbetsgivare kommer alltid att lita mer på omdömet från en bekant, än på AMS rekommendationer – ju snabbare socialdemokratin når denna insikt desto bättre skulle det vara för alla de som befinner sig utanför arbetsmarknaden.

Artikeln belyser också det som gör det svårt för socialdemokraterna att hitta en bra politik i detta område: stora centrala lösningar fungerar inte. Istället är det lokala initiativ och mindre projekt som ger utdelning. Den statliga politiken borde inrikta sig mindre på att skapa stora stödsystem och mer på att underlätta för andra att skapa små.