Kunskapsskolans återkomst?

I ett internt arbetsmaterial som läckt ut och sedan offentliggjorts säger Skolverket det som alla utom vänstern har vetat om länge: de svenska eleverna har ofta stora kunskapsluckor när de lämnar grundskolan.

Rapporter har visat att situationen är värre nu än vad den var för tio år sedan. Matematikkunskaperna är dåliga – något som är klart oroväckande i tider som dessa där många försöker övertyga en med dålig statistik – läsförmågan är sämre än vad den borde vara och många skriver som krattor. Historiekunskaperna är närmast obefintliga, men några goda undantag – jag tänker här på att kännedomen om nazisternas brott är god, vilket Göran Persson skall ha beröm för. Även förmågan att i nutida debatt upptäcka bakomliggande sammanhang och se bortom slagorden tycks begränsad (fast så har det kanske alltid varit).

Skolminister Baylan har givetvis snabbt varit ute och kritiserat rapporten – den här gången dock utan att ha förmått Skolverket att dra tillbaka den. Vad som stör honom är givetvis att åtgärderna som föreslås lika gärna kunde vara tagna ur Jan Björklund och de borgerligas skolprogram. Omdömen och ordentlig uppföljning av elevernas kunskaper från årskurs 2, riktiga betyg från årskurs 7, tydligare individuella mål med utökad möjlighet att gå om ett år om man inte uppfyllt dem, tydligare befogenheter för lärarna så att deras auktoritet som stegvis plockats ned de senaste trettio åren kan återställas. Lugn och ro, och fokus på skolans verkliga uppgift – att ge våra unga invånare en allmänbildning som tillåter dem att aktivt ta del i både samhällsliv och arbetsliv. En ordentlig utbildning är en hörnsten i en fungerande demokrati.

Att rapporten skulle leda till några större förändringar i regeringens skolpolitik är nog att hoppas på för mycket – det skulle innebära ett underkännande av den skolpolitik som förts och försvarats i decennier. Men förhoppningsvis kan det föra fram frågan i debatten – skolpolitiken är ett område där få kan tvivla på att det är de borgerliga som står för de sansade ideerna.