TT-kritik

Bland bloggare spekuleras det ofta i att vårt inflytande kommer att öka, och att folk kommer att söka sig till bloggar då de tröttnar på mediernas ofta vänstervridna rapportering. Personligen tror jag ju att optimismen inom området är litet överdriven – de traditionella medierna kommer att fortsätta att vara den huvudsakliga informationskällan för de allra flesta.

Viss effekt får bloggarna dock, inte minst när deras kritik nämns i dagstidningar och tv-nyheter. Det är bra, för mycket av den intressanta debatten förs på bloggar.

En sak som de gamla medierna inte är bra på är självgranskningen. Debaclet med Cecial Udden på Sveriges Radio (som ju inte tyckte att hon behövde rapportera opartiskt inför det amerikanska presidentvalet), som Johan Norberg drev hård kritik mot är ett bra exempel på det. Även Stockholm Spectator gör ett bra jobb när de granskar svenska mediers rapportering av vad som händer i världen.

Ett litet nyare tillskott är TT-kritik, som fokuserar just på TTs telegram. Jobbet de gör är utmärkt, och med tanke på TTs inflytelserika position kan jag bara hoppas att de får den uppmärkssamhet de förtjänar. Den tydliga vinklingen är extra tydlig i mellanösternfrågor där TT, föga överraskande, ofta upphöjer den anti-israeliska propagandan till sanning. Ta er gärna en titt på TT-kritik, alltså.