Federley inspirerar

Jag har tidigare uttryckt min överraskning och, framför allt, min uppskattning för den förändring som Centerpartiet genomgått under Maud Olofssons ledning med CUF-ordföranden Fredrick Federley som stark pådrivare. Från att ha känts som ett osäkert kort alltid redo att samarbeta med socialdemokraterna har Centern blivit ett tydligt borgerligt parti, och förmodligen det parti som varit fränast i kritiken mot regeringens politik – både i sakfrågor och på idéplanet.

Federleys tal på Centerpartiets riksstämma som pågår i Stockholm under helgen visar med all önskvärd tydlighet vad han vill med Centerpartiet. Hans klart liberala hållning och konskekventa ställningstagande för den enskilda människan är inspirerande läsning. Ett kort utdrag:

På den här stämman knyter vi mer än någonsin an till våra rötter, idétradition och samhällskritik som har lett till framgång – och som kommer att ge framgång nästa höst.

För när vi ser oss omkring i Sverige ser vi de möjligheter vårt land erbjuder. Vi ser den inneboende drivkraften hos människor som vi vill bygga vidare på. Vi ser den empati och den styrka som finns i svenskarnas hjärtan som hjälpte oss att stoppa övergångsreglerna. Vi ser den kärlek som människor visar varandra – utan att staten vare sig har utrett eller tillsatt någon nationell kärlekssamordnare.

Vi ser den fantastiska naturen, dess möjligheter och dess resurser – trots att all mark inte lagts under naturvårdsverkets paraply.

Vi ser den industrikunskap som finns och den iver efter en god miljö som är väl förankrad hos svenskarna.”

Jag hoppas att den här rörelsen mot ett mer systemkritiskt och mer liberalt parti är något som har fått fotfäste djupt in bland Centerpartiets medlemmar. Alliansen behöver bra konkreta förslag, men den behöver också skarp och slagkraftig ideologiskt betingad kritik. Den behöver en röst som människor upplever står bredvid dem och inte över dem. Låter det så här från Centerns håll så bidrar det starkt till alla dessa saker.

Hela Federleys tal kan du läsa här.