Svensk tv behöver en tuff utfrågare

Jag såg just den före detta ministern Björn Rosengren intervjuas av Åke Ortmark i hans program O som i Ortmark. Den tämligen borgerliga socialdemokraten Rosengren gjorde ett sansat intryck och undvek elegant alla besvärliga frågor utan några större bekymmer. Det är synd.

Svensk tv är i stort behov av en tuff politisk journalist som vågar ställa svåra och besvärande frågor och dessutom vara tillräckligt skickliga för att fånga in politiker som försöker slingra sig. Åke Ortmark är en av de skickligaste, men intervjun med Rosengren tydliggjorde att han inte riktigt räcker till (möjligen är han också rädd att inte kunna finna nya intervjuobjekt om han är för besvärlig). Vad jag saknar är inte någon som nödvändigtvis försöker sätta dit politikerna, och inte heller någon som vill få fram något särskilt svar (som till exempel Stina Dabrowski gjorde i sin skandalösa intervju med Bo Lundgren inför valet 2002). Det som behövs är någon med ett lugnt och skarpt sinne, som inte tvekar att ställa frågor som man vet är besvärande men som samtidigt låter politikern prata till punkt och förklara sig. Är svaret ett försök slippa svara skall följdfrågan göra detta uppenbart.

Vinsten med detta skulle vara stor. Uppriktiga och väl pålästa politiker tjänar på det, och jag misstänker dessutom att det skulle få politikerföraktet att minska något. Folk ser även nu hur politiker slingrar sig – med en duktig utfrågare kommer kanske även politikerna själva att inse att folk märker det.

Kan man hoppas på en ny, hittils okänd, talang inför valet 2006? Förmodligen inte…