Islamisterna finns även här

I Studio 24 (28 minuter in på måndagsprogrammet) intervjuas den modige Mohamad Omar, kulturskribent och muslim, som bor i Gottsunda. Han beskriver hur islamistiska sekter allt mer dominerar de islamska aktiviteterna i Sverige, bland annat genom att skicka representater till muslimska studiecirklar, för att rekrytera folk till sin hatiska ideologi.

Målet är att skapa hat mot det västerländska samhället, genom konspiratoriska teorier om att samhället avskyr muslimer och vill göra dem alla till icke-muslimer. Givetvis inser de flesta att islamisterna har fel, men varje ung man som övervinns är en förlust för samhället – och ett hot mot detsamma.

Vad göra? Enligt Mohamad Omar krävs det framför allt att traditionella moderata muslimer höjer sina röster, blir de auktoriteter de borde vara, och förklarar islamismen som oacceptabel och oförenlig med islam. Han har förstås rätt, och för att det skall ske krävs att fler modiga muslimer träder fram, både i moskéerna och i den offentliga debatten. Och när de gör så bör de få fullt stöd från oss andra som också värderar den liberala toleranta demokratin högt.

(Tack till Dick Erixon som uppmärksammade det hela)