Ännu en ny myndighet att bränna våra pengar på

Ekot rapporterar att Sverige kommer att få ännu en myndighet, nämligen en jämställdhetsmyndighet. Suck. 100 miljoner kronor skall du och jag punga ut med varje år, för att myndigheten, med utredaren som lagt förslaget Gertrud Åströms ord: “[…]ska förstärka genomförandet av jämställdhetspolitikens målsättningar” vilket kommer att leda till att “Det kommer märkas skillnad i genomslag i konkreta sakfrågor.”

Vad vi kommer att få för de hundra miljonerna som vi inte har idag är därmed alldeles oklart. Kan man misstänka att det är ytterligare en myndighet som skall ägna sig åt opinionsbildning, dvs pracka på oss ideologiska uppfattningar, för våra egna pengar?

Det är hög tid att sätta stopp för denna explosion av myndighetsskapande som sätter sprätt för våra pengar. Allians för Sverige borde vara skarpare i sin kritik.

2 thoughts on “Ännu en ny myndighet att bränna våra pengar på”

  1. Jomen det är klart att vi kommer att få en myndighetsexplosion under de här 14 månaderna som återstår. Maktskiftet eller statskuppen(Ulvskog) är väl planerad. När alliansen tillträder skall det finnas så många bromsande GD att inget blir uträttat. Dessutom viker sig den här egendomliga “högkonjunkturen” så att grunden för myten “borgarna kan inte styra Sverige” cementeras. Armaq grundlurade svenska folk! blo

  2. Jo, så är det ju tyvärr. Det kommer att krävas ett rejält upprensningsarbete vid eventuellt regeringsskifte för att en borgerlig regering skall kunna driva igenom sin politik. Förhoppningsvis finns den insikten också. Ett alliansprogram för myndighetsavveckling borde utformas före valet så att det går att sätta igång med arbetet från dag ett.

Comments are closed.