Höjda skatter för bättre vård?

I en debattartikel i Svenska Dagbladet skriver fem vänsterpartister att vi måste höja skatten för att få en anständig vård. Man menar att för litet av den tillväxt svenska folket genererar används till offentliga tjänster – trots att skattetrycket är över 50% och en låginkomsttagare totalt betalar drygt 60% av kostnaden för sin lön till det offentliga!

Man hävdar också att den svenska vården är supereffektiv – något som inte tycks stämma överrens med fakta. Enligt studier som presenterats av bland annat Monica Renstig tar svenska läkare i genomsnitt emot bara drygt en fjärdedel så många patienter per år som en genomsnittlig europeisk läkare. Jag har svårt att tro att detta skulle bero på deras lathet – snarare är det systemen de arbetar i som är ineffektiva.

Och förvisso skulle det vara fullt möjligt att spendera mer skattepengar på vård (och även andra viktiga saker, såsom polis, rättsväsende, skola, osv) utan att höja skatterna. Utrymme finns tvärtom för att sänka skatterna. Vad det handlar om är att prioritera, och inte lägga skattepengar på sådant som det inte finns ett allmänintresse i att finansiera gemensamt (“solidariskt” skulle vänsterpartisterna säga). Ett snabbtips för att finna utrymme för besparingar är att följa Roland Poirer Martinssons serie om Sveriges myndigheter.

Vänsterblocket har länge försökt lura medborgarna att tro att alla deras skattepengar går till skola, vård, omsorg och polis, medan det i själva verket handlar om runt 1/3. Det är hög tid att tala om hur det faktiskt ligger till. Och det är den borgerliga oppositionen, och seriöst granskande journalister som måste göra det.