Obehöriga lärare

Jag brukar vanligtvis hålla med Jan Björklund när han uttalar sig om skolan. Utspelet på DN Debatt känns därför överraskande och argumentationen som förs är märklig.

Björklund har landat i slutsatsen att vi bör förbjuda skolor att ge fast anställning till obehöriga lärare. Skälet skall vara att höja statusen på läraryrket, och att undvika lönekonkurrens. Med tanke på att folkpartiet, helt rimligt, var upprörda när Byggnads protesterade mot att lettiska arbetare fick arbeta i Sverige då detta medförde ett tryck nedåt på lönerna, så är det ju märkligt att tycka att lönekonkurrens är utomordentligt i det sammanhanget men däremot helt oacceptabelt i detta.

I den debatt om obehöriga lärare som förekommit har åsikten framförts att lärare utan utbildning i praktiken kan vara lika bra som utexaminerade från lärarhögskolan. Det påpekas att utbildningen vid lärarhögskolorna utsatts för stark kritik, bland annat från Högskoleverket, en kritik som för övrigt folkpartiet instämt i.

Men lösningen på lärarhögskolornas problem kan inte vara att signalera att det inte spelar någon roll om lärare har gått där eller inte. Det enda rimliga är enligt vår mening att både förbättra lärarutbildningens kvalitet och upprätthålla behörighetskraven.

Den återupplivade rapporten från Skolverket som nyss återkom i mer politiskt korrekt dräkt, visar att det saknas samband mellan ökad mängd behöriga lärare och bättre kunskaper. Med tanke på att Björklund uttryckt stöd för den rapporten känns det märkligt att sedan göra ett utspel med syfte att göra sig av med de obehöriga lärarna. Visserligen antyder Björklund att vad som utgör behörighetskrav borde skärpas och att lärarutbildningen borde förbättras (vilket rimligtvis innebär att den borde göras om från grunden), men borde man då inte börja i den änden? Först ordna utbildningen, och sedan börja kräva att lärare faktiskt också gått den. Det tycker jag verkar klart rimligare – och vill man då fortsätta att kräva behörighet, vilket inte är olämpligt förutsatt att det är kopplat till viss kvalitet, så bör man göra det med just kvalitetsargument och inte blanda in lönekonkurrens i situationen. Åtminstone inte om man vill vara konskekvent.