Jan Wifstrand om journalisterna

Jag har ofta kritiserat journalister för att ge en dålig och ensidig bild av verkligheten, och det gäller även de stora svenska tidningarna som DN och SvD – kanske särskilt på utrikessidorna. Förutom det dominerande vänsterperspektivet, som jag inte tror är medvetet utan snarare beror på bristande proffessionalism, ser man ofta journalister som hellre framhäver sig själva än låter det de rapporterar stå i förgrunden. Mänskligt kanske, men inte bra journalistik.

Dagens Nyheter har publicerat en mycket läsvärd intervju med sin chefredaktör Jan Wifstrand. Han funderar över sitt yrke och sin yrkeskår med god självinsikt, och med öppenhjärtligt och kritiskt sinnelag. Väl värd att läsa – ni hittar den här.

(Tack till Pär Henriksson, som via bloggen upplyste om artikeln)