Läge för LAS-debatt?

DN rapporterar att en knapp majoritet, 54%, har ställt sig positiva till Centerpartiets förslag att införa ett speciellt ungdomsavtal på arbetsmarknaden som innebär att den anställde kan sägas upp med omedelbar verkan under anställningens första två år. Med ungdomar avses personer under 26 år.

Det är ett positivt och glädjande besked, som tyder på att detta är en debatt som det är möjligt för de borgerliga att lyfta utan att som en direkt följd tappa väljare. Förvisso bör man alltid vara försiktig med att dra slutsatser utifrån opinionsundersökningar — dels på grund av deras osäkerhet, och i just det här fallet dels också för att LO och Socialdemokraterna ännu inte dragit igång sitt maskineri och förklarat för folk vilken ondska detta förslag innebär.

Personligen skulle jag givetvis välkomna en förändring som denna, även om betydligt större och mer omfattande åtgärder behövs för att få liv i den stela svenska arbetsmarknaden. Att minska riskerna och kostnaderna vid anställning är ett avgörande verktyg för en regering som vill göra något åt den tioprocentiga arbetslösheten. Dessutom skulle en uppluckring av LAS leda till fördelar även för de som idag har jobb, nämligen den gissningsvis inte alldeles marginella grupp som inte trivs på sitt nuvarande jobb men som på grund av den bestraffning turordningsreglerna medför vid jobbbyte inte vågar säga upp sig. Istället missbrukas sjukförsäkringssystemet.

Det finns förstås mycket att göra på området, och för var och en av dem väntar hårt, tufft och smutsigt motstånd från både LO, Socialdemokraterna (om de två nu skall särskiljas…) och även medierna. Det är långt ifrån självklart att de borgerliga klarar en sådan debatt, men någon måste ta den. Och nog är det oppositionens roll att lyfta för landet viktiga frågor som regeringspartiet inte vill ta i?

Jag noterar för övrigt att DN beskriver förslaget som att det slopar anställningstryggheten för unga…

2 thoughts on “Läge för LAS-debatt?”

  1. Jag tror inte att det i första hand är en fråga för oppositionen. Centern kan föreslå en sådan här sak eftersom, lets face it, de inte har så mycket att förlora. Det blir inget regeringsskifte om moderaterna tar upp frågan.
    Kanske inte därför att folk i allmänhet går runt och bekymrar sig över LAS, för det gör de ju uppenbarligen inte, utan därför att alliansen till varje pris måste undvika att idén om kapitalet vs. arbetarna får fäste igen. Det är socialdemokraternas hopp just nu – att den felaktiga världsbilden återuppstår. För vem vill vara på kapitalets sida? Inte jag i alla fall.

    Det här är frågor som måste drivas av borgerliga opinionsbildare som är fristående från partierna. Då kan saker börja hända.

  2. Det är nog troligt att du har rätt.

    Samtidigt tror jag att det är svårt för opinionsbildarna att driva debatten på ett sådant sätt att folk märker av och påverkas av den. I ärlighetens namn är det ju mest folk som oss som läser de borgerliga ledarsidorna, och förvisso är det alltid nyttigt med en intern debatt som kan skärpa argumenten och tydliggöra behoven. Men jag tror att det krävs att de etablerade partierna lyfter frågan för att det skall hända något.

    Men du har nog rätt i att det vore oklokt att göra det före valet.

Comments are closed.