Sveriges muslimska råd

Sveriges muslimska råd har skickat ut ett pressmeddelande angående Jyllands-Postens publicering av bilder på Muhammed; bilder som tokstollar reagerat med genom dödshot, flaggbränning, hemresande diplomater och krav på att Danmarks statsminister Anders Fogh Rasmussen — som ju egentligen inte alls har med saken att göra — skall be om ursäkt. Det har han, tack och lov, inte gjort även om han personligen inte tycker att det är rätt att publicera sådana bilder, syftande till att göra folk upprörda.

Jag citerar delar av pressmeddelandet och stoppar in mina egna kommentarer här och där.

Det är med stor bestörtning vi iakttar händelseutvecklingen i Danmark de senaste åren avseende respekten för mänskliga rättigheter och demokrati. Utvecklingen har ytterligare accentuerats i och med efterspelet till Jyllands-Postens publicering av nidbilder av profeten Muhammed. Företrädarna för den danska regeringen har agerat på ett tvivelaktigt sätt med en otydlig linje när det gäller de muslimska medborgarna i Danmark.

Den danska regeringen har tvärtom varit mycket tydlig med sin linje. Danmark är ett fritt land. Den muslimska befolkningen får, liksom den kristna, den ateistiska, den del som håller på FC Köpenhamn i fotboll, och så vidare, stå ut med att blir utsatta för både satir, förolämpningar och kränkningar. Det är sådant som följer av yttrandefrihet och demokratiska värden, och som ytterst utgör ett mycket viktigt försvar för oss alla. Därmed följer också möjligheten att debattera, uttrycka sina åsikter om exempelvis att publiceringen var felaktig, och — givetvis — valet att helt enkelt läsa en annan tidning.

Jyllands-Postens publicering är en provokation mot muslimer i hela världen och kan inte, ens med den bästa viljan, anses vara ett slag för yttrandefriheten.

Det här är givetvis halsbrytande. Värdet av yttrandefrihet gäller självfallet oavsett innehållet i yttrandena. Det är ju det som är poängen.

SMR förespråkar ömsesidig tolerans och en öppen dialog. Företrädare för den danska regeringen har uppenbarligen misslyckats med båda delarna genom att vända ryggen till danska muslimers och muslimska diplomaters försök att föra dialog. Det är sorgligt att se att ett land som Danmark med sitt ”gemyt” och sin historia med stordåd mot nazismen har låtit högerextrema krafter få fritt spelrum i inte bara den allmänna debatten utan också i regeringen.

Förutom den mycket grova anklagelsen om att den danska regeringen har mer eller mindre nazistiska medlemmar, bör man här notera vad det skulle innebära att föra den dialog som man menar att just denna regering borde ha fört. Det som krävts av de muslimska diplomaterna är alltså att regeringen skall be om ursäkt för att Jyllands-Posten publicerat bilderna, och dessutom dels straffa tidningen för det, och dels ändra i lagen så att det blir olagligt att uttrycka sig negativt om islam.

Att bara uppskatta demokrati och yttrandefrihet när folk håller med en, eller åtminstone aldrig säger något som kan göra en upprörd eller sårad är inte att vara demokrat eller, som SMR skriver på sin hemsida, ha “respekt för människors lika värde och demokratins idéer “.

Tilläggas kan, för övrigt, att inte heller jag vill ha fullständig yttrandefrihet. Skydd bör finnas mot direkta hot (mot individer och kollektiv), samt mot förtal. Men det här faller långt utanför dessa kategorier. Att riskera att bli smädad eller kränkt är helt enkelt sådant man får ta. Med litet självdistans är det inte så svårt att stå ut med det.

Hela den här debatten är oerhört viktig, och vi som håller den västerländska demokratin högt, med dess starka humanistiska värderingar, respekt för människans frihet och hennes rätt att uttrycka sina tankar, får inte vika en tum i hävdandet av dessa moraliska värden. Gör vi det är vi illa ute.