Folkomröstning

Vallokalerna står öppna, och då och då dyker en kommuninvånare upp för att avlägga sin röst. Frågan som dykt upp rör vad de lokala politikerna kallar en temporär skattehöjning på konsumtion. Den behövs, säger valpropagandan, för att göra det möjligt för fler poliser att patrullera gatorna. En majoritet i fullmäktige är för, men kommunens regler tillåter inte att man inför nya skatter utan medborgarnas explicita tillstånd.

Ett orimligt scenario? Det är sannerligen långt ifrån den “lokala demokrati” svenskar då och då (men kanske alltmer sällan?) slår sig för bröstet om. Här i Norman, Oklahoma hölls just den här omröstningen för några veckor sedan. Resultatet blev ett överväldigande nej — folket var smart nog att genomskåda att ordet “temporär” när det rör en skattehöjning på politikerspråk är en omskrivning för att det behövs två steg för att göra den permanent. Trots allt: kostar inte poliser i drift pengar även efter att den stipulerade tidsperioden passerat?

Även i delstaten Oklahoma är det svårt för politikerna att höja skatten. Det krävs antingen kvalificerad majoritet i delstatssenaten (om det är 2/3 eller 3/4 vet jag inte; gissningsvis det senare) eller en folkomröstning som godkänner höjningen. Reglerna infördes i början på nittiotalet. Sedan dess har endast en skattehöjning accepterats (höjd tobaksskatt med 80 cent per paket). På prärien klarar sig folk utan alltför stor inblandning av lagstiftarna.

Vad skulle hända om man införde sådana här regler i Sverige (förutom att socialdemokraterna skulle insistera på att det fanns en hel roman på valsedlarnas baksida som beskrev hur illa det skulle gå om man röstade emot dem)? Det är en spännande — och givetvis helt världsfrånvänd — tanke. Och det skulle förmodligen utgöra ett åtminstone något bättre försvar mot politisk girighet, och vilja att visa sig god genom att spendera andras pengar.