Persson ljuger, journalisterna är tysta

I Dagens Media kan man läsa en smått häpnadsväckande intervju med DN-journalisten Ola Rothenborg. Rothenborg skrev en artikel i vilken Göran Persson ljög och hävdade att den svenska sysselsättningsgraden är ungefär lika bra som i Danmark. Att det inte stämmer är kanske inte så överraskande; Göran Persson och sanningen är två storheter som inte alltid kan beskådas samtidigt. Vad som är mer överraskande är följande uttalande av Rothenborg:

Om jag ställer en fråga måste jag redovisa hans svar. Jag har bra koll på hur sysselsättningen ser ut, men jag tycker att det var intressant att redovisa hans svar trots att han hade fel, säger Ola Rothenborg.

Ingenstans i DN-artikeln där Göran Perssons uttalande förekommer påpekas alltså faktafelet, eftersom journalisten tyckte att det var intressant att redovisa hans svar. Det är det ju förvisso, men det är något svårt att se det omöjliga med att göra det och samtidigt påpeka att svaret inte stämmer. Rothenborg menar dock att det inte är hans jobb.

Visste du alltså att Persson använde sig av felaktig statistik?

– Ja, det visste jag. Det var dock inte meningen med den korta artikeln att redogöra för den typen av fakta. Jag ville inte riskera att gå i polemik med statsministern.

Men tror du att folk som läser artikeln förstår att siffran var fel?

– Nej det tror jag inte. Däremot tänkte jag att någon oppositionspolitiker kanske skulle reagera på citatet. Men det far å andra sidan runt så mycket statistik i den här valrörelsen att det är svårt att reagera på ett enstaka fall.

Tycker du inte att det är upprörande att statsministern ljuger i landets största morgontidning?

– Jo det är det, men det ligger inte i mitt intresse att peka på det. Jag är inte politisk reporter utan allmänreporter med Skåne och Danmark som bevakningsområde.

Sånt här kan ju lätt få en att bli gråhårig. Rothenborg menar alltså på fullaste allvar att eftersom han inte är politisk reporter, och eftersom han inte bör gå i polemik med statsministern, så ingår det inte i hans uppdrag att förmedla sanningen till sina läsare. Det kanske är något de som betalat för tidningen inte riktigt är överrens med honom om.

Vad borde Rothenborg ha gjort? Publicerat en liten faktaruta som redovisar sysselsättningsgraden i Sverige respektive Danmark givetvis, och därmed låtit läsarna själva dra slutsatsen att Persson antingen ljuger för dem. (Eller möjligen att statsministern blir lurad av de statyer han tydligen rådfrågar om sådana saker. Man får ju trots allt förlåta en död sten för att den inte har full koll på svensk arbetsmarknad.)

Om fler journalister resonerar som Rothenborg — och det är det alldeles uppenbart att de gör — är det inte märkligt att kvaliteten på svensk samhällsjournalistik är så pinsam som den är. Förtroendet för massmedia i Sverige är lågt, och det torde oroa redaktionerna. När kommer de att inse att en rejäl kvalitetshöjning på själva journalistiken är vad som krävs för att de åter skall ses som pålitliga?

3 thoughts on “Persson ljuger, journalisterna är tysta”

 1. Det är allvarligt att vänstermedia är lydiga inför såssarna. Men det är tyvärr väntat. Fakta är långt borta. Men detta i sig är inte allvarligt nog för att få en för tidig gråhårighet (alt. skallighet) att uppenbara sig. Det allvarliga är när man inte behandlar alla lika.

  Om nu reportern/journalisten på DN känner sig nödgad att till varje pris återge Perssons ord för ord hur falska de än månde vara för att återge en oföralskad bild av vad som sades, “Jag måste rapportera osanningar, även när jag vet att det är en osanning” (obs inte ett autentiskt citat, men bra nära) så borde samma lösa koppel ges till alla. Och det är här det brister.

  Här är den viktiga punkten. Denna reporter ger inte alla samma frihet att prata skit. Skulle Alliansens företrädare få samma frihet? Såklart inte. Då skulle ifrågasättandet stå som spön i backen. Rothenborg verkar vara rädd för Persson (och man undrar ju varför). Eller håller med. Vet inte vilket som är värst, en fegis eller ett mähä som utnyttjar sin status som skrivande reporter för att kabla ut sin egen ideologi. Det man hoppas på är att de röstberättigade ser igenom sörjan.

 2. Benke:
  Du har givetvis en poäng — och en god sådan — men jag håller fast vid att det skulle vara fullständigt undermålig journalistik att inte bry sig om att påtala kända faktafel. Om det dessutom sker obalanserad, och det håller jag med dig om att det gör, så är det självfallet ännu värre.

 3. Stöd den modiga Sakine Madon mot den svenska Fegheten! Försvara yttrandefriheten!

  Citytidningen visar sedvanligt svensk feghet och ryggradslöshet. Sveriges makthavarekan inte ens STAVA till begrepp som heder och värdighet. De är ryggradslösa kräk.

  Jag tillägger att Olof Palme troligen mördades av ett kurdiskt kommando i iransk tjänst med understöd av stasi. Dessa mördade även cats falck, lena gräns, carl algernon, Claes-Ulrik Winbergh med fru och Hilding eek. Hans Holmér var på rätt spår. Jag riskerar själv livet genom att avslöja det här, men jag är personligen trött på livet, beredd att dö och därför totalt orädd.

  Avslöja vidare de förfärliga Kissdemokraterna med Judas Hägglund i spetsen och deras planer på att riva upp alla sjukpensioner: en LÅNGT värre skandal en folkpartiets enfaldiga busande med webspionage.

  Ut med Fredrik Scheissfeldt, Mårran Elaksson, Lars Löijanburk och Judas Hägglund! Borgarnas falskspel och klasskrig mot de fattiga och sjuka måste avslöjas.

Comments are closed.