Detta med opinionsundersökning

Socialdemokraterna har, i en stor opinionsundersökning, gått fram och åter blivit ett 40-procentsparti, trots att man inte egentligen har någon partiledare och inte heller tycks kunna frammana någon särskilt relevant kritik eller någon framåtsträvande politisk diskussion. Spekulationerna om varför de gått fram är förstås varierande, och medan Marita Ulvskog tror att folk ångrar sig när de insett vilket systemskifte de röstat fram (att teorin kommer från henne gör nog att vi kan avfärda den) skriver Maria Abrahamsson i Svenska Dagbladet att det istället beror på att de som tröttnat på Göran Persson återvänt hem.

Jag tror ju att båda har fel och tycker att det finns något löjeväckande i att försöka uttolka och dra slutsatser av något så instabilt som en tillfällig opinion; särskilt som det gått kort tid sedan valet och regeringen knappt genomfört några reformer alls. Försök att tolka opinionen (och även valresultat) leder ofta till övertolkningar och när man dessutom — som denna regering förefaller något benägen att göra — utformar politiken baserat på dem, kan det bli riktigt snett. Med mer än tre och halvt år till nästa val borde både opinionsbildare och regeringspolitiker ägna mer energi åt att utforma en fungerande politik och oroa sig mindre över vad väljarna tycker när allt de sett är artiklar i media och politiska motståndare som gnäller över hur illa allt kommer att gå. Folk uppskattar att se resultat och åstadkommer man dem — och lyckas förmedla att man gör det — så kommer man också att kunna inkassera de röster som man istället tror sig finna nyckeln till i opinionsmätningar.

Att svensk politisk journalistik sedan numera ägnar mer energi åt att på sportmaner kommentera undersökningar som denna, istället för att insiktsfullt försöka granska den förda politiken, är både tråkigt och svårt att göra något åt. Journalistkåren är antingen för inkompetent eller för lat för att försöka sig på något så ambitiöst som seriös förbättring, och hela den politiska diskussionen blir lidande av det. På något sätt tycks rapporterandet av vad som faktiskt blir resultaten av förd politik betraktas som ett brott mot objektivitet, vilket självfallet är en betydelseglidning som är skadlig för nyhetsmediernas kvalitet.

På önskelistan står därför både en skarpare politik som är fokuserad på det som är relevant, och en mer kompetent och kunnig journalistik. Förväntningarna på att tomten skall ha packat ned någotdera i sin säck är dock inte så stora.

—-

Andra intressanta bloggar om: , , ,