Björklunds skolpolitik

I Svenska Dagbladet kan man läsa en intressant intervju med skolminister Jan Björklund, som pekar ut riktningen och funderar på vad som behöver ändras. Medan det är lätt att känna viss besvikelse över regeringens alltför begränsade ambitioner inom många områden — kanske främst gällande arbetsmarknaden och den ekonomiska politiken — har man tagit ordentligt tag i utbildningen av våra unga. Det är bra och behövligt. Ökad valfrihet, betyg, tydligare befogenheter åt lärare, förändringar i lärarutbildningen — det är många välkomna förbättringar. Det uttalade målet är att äntligen gå ifrån den förvirrade och missriktat egalitära flumskolan, och istället åter sätta bildning i centrum.

I artikeln presenterar Björklund ett antal ideer, däribland mer svenska och historia, och även separata betyg i svenska språket och litteraturkunskap. Jag tror att det är bra förslag, så länge det inte innebär att den viktiga naturvetenskapliga och matematiska bildningen inte tillåts falla tillbaka.

En stark utbildning, från grundskola till universitet, är av avgörande vikt för Sveriges framtida välgång, och en stark bildning kan också ge människor en god självkänsla och trygghet i sin egen förmåga. Det är särskilt viktigt för dem som idag ofta döms ut som svaga och i behov av ständig hjälp av dagens politiska klimat. Om den nuvarande regeringens enda bestående inslag blir en omvälvning av den svenska skolan vore det ändå en välgärning.

—-

Andra intressanta bloggar om: , ,