Ansvar och glädjekalkyler

På sin blogg funderar Dick Erixon på ifall de glädjekalkyler som tjänstemän på politikers uppdrag ägnat sig åt när det gäller att bedöma kostnader för olika projekt skall bli straffbara. Problemet är att det blivit vanligt att kalkylera fram en orimligt låg kostnad för att på så vis göra det möjligt att lova bort samma pengar flera gånger. Resultatet blir delvis ett frånsteg från verkligheten, och delvis förmodligen ett ökat slöseri med skattepengar. Båda sakerna är illa.

Att göra det olagligt verkar dock möjligen litet väl svårt, särskilt som — vilket Erixon också påpekar — det lär vara svårt att bevisa uppsåt. Däremot bör det ju betraktas som inkompetent att kraftigt missdöma kostnader när just sådana bedömningar är ens jobb, och därmed bör man kunna få sparken. Kanske borde man sätta upp ett regelverk där tillräckligt stora missbedömningar alltid leder till just att man får leta efter ett nytt jobb? Nackdelen är att en sådan förändring lär leda till att man måste betala högre löner till dem man anställer, men om man blir av med slöseriet och sparar mer än det kostar så kan det ju vara värt det.

Överhuvudtaget behöver den offentliga förvaltningen bli striktare med ansvarsutkrävandet.

—-

Andra intressanta bloggar om: , ,

Lieberman on Iraq

Senator Joe Lieberman, independent Democrat from Connecticut, lectures his fellow Democrats on Iraq in today’s Washington Post. It’s well worth reading. One paragraph in particular is worth quoting:

When politicians here declare that Iraq is “lost” in reaction to al-Qaeda’s terrorist attacks and demand timetables for withdrawal, they are doing exactly what al-Qaeda hopes they will do, although I know that is not their intent.

Whenever someone points this out they are accused of wanting to silence the debate or of questioning someone’s patriotism. Yet, it is true. Al Qaeda knows that in order to fully succeed in Iraq they need to convince the American public (or media) that it is a pointless venture, and politicians responding in this fashion are confirming that it is a good strategy. It is not unreasonable to expect it to lead to more acts of terror rather than fewer.

—-

Andra intressanta bloggar om: , ,
Technorati Tags: , ,

Sahlin och Sverigedemokraterna

Katrine Kielos är inte nöjd med hur Mona Sahlin skötte sig i debatten mot Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson. Jag hade tyvärr inte möjlighet att själv se tillställningen, men utifrån de utdrag jag läst förefaller Kielos kritik insiktsfull, särskilt när det gäller hennes analys av Sahlins misstag.

Kielos föreslår också en alternativ strategi, som nog skulle vara en förbättring men som jag ändå tror har en del svagheter. Dels på grund av avsändaren själv. Någon som likt Mona Sahlin ofta gett uttryck för uppfattningen att det svenska är grått och trist, medan det utländska är exotiskt och spännande, har nog svårt med trovärdigheten när mottagaren är orolig över att gamla traditioner och värderingar är på väg att uppluckras — oavsett om det verkligen beror på invandringen i sig eller på något helt annat. Dels också på grund av att ansatsen att måla ut Sverigedemokraterna som rasister förmodligen inte är så lyckosam. När Jimme Åkesson tycks värna om människors oro vinner man knappast sympatier på att etikettera oron som rasism. Istället riskerar det att än mer förstöra diskussionen kring problem som är verkliga, och därmed lämna förslagen på lösningar till Sverigedemokraterna.

Det huvudsakliga ansvaret ligger dock på regeringen. De måste fånga upp människors oro, och lösa riktiga problem. Det handlar om kriminalitet, värderingar, och tydliga signaler om vad som är acceptabelt. Det handlar om bättre ekonomiska förutsättningar för att skapa optimism. Det handlar om att låta människor känna att de har kontroll över sitt öde.

Klarar Reinfeldt det?

—-

Andra intressanta bloggar om: , ,

The Ultimate Resource

The producers of Milton Friedman’s excellent television series, Free to Choose, have made another show called The Ultimate Resource. Apparently it will air on Tuesday the 24th of April on something called HDNet, and it will contain interviews with among others Muhammad Yunus and Johan Norberg. Should be interesting. This is what the website says:

Free Market incentives are spectacularly changing lives and entire economies over much of the world. In the last 25 years, hundreds of millions of people– 400 million in China alone– have climbed out of the dire poverty of living on less than $1 per day. It is the largest movement out of poverty in human history.

Yet, two thirds of the world’s population– four billion people– still does not have the tools to thrive in free markets. Forced to operate outside the rule of law, they have little education, no legal identity, no fungible property, no credit, no capital, and thus few ways to prosper.

However, when given the incentives and the tools, these people are proving they can apply their free choice, intelligence, imagination and spirit to dramatically advance their well-being and that of their families and communities.

—-

Andra intressanta bloggar om: , ,
Technorati Tags: , ,

Economic fairness

What is economic fairness? The left will tell you it has to do with equality. Those who earn more should pay those who earn less, so that the “income gap” stays relatively small. This is also the view commonly held by the media. Is it reasonable?

On his blog Stefan Karlsson presents a debate hosted by Larry Kudlow, that effectively provides a different perspective, equally dependent on equality. The fundamental question is this: why should someone who works harder be punished and pay a higher tax? The example given is that of two taxi drivers; one working hard driving double shifts, and one lazier driving only one shift. Is it really fair that the hard worker should have to give up a larger share of his income?

The debate is well worth reading, both for its unusual directness, and because it provides a good example of how classical liberalism can be presented in an intuitive fashion, clearly connected to most people’s sense of fairness and equality.

—-

Andra intressanta bloggar om: , ,
Technorati Tags: , ,

Yttrandefriheten kringskärs

Henrik Alexandersson rapporterar energiskt om hur EU, med fullt stöd av den svenska regeringen, är på väg att kringskära yttrandefriheten kraftigt. Om ingenting görs blir det snart förbjudet att förneka förintelsen i hela unionen, i rak motsats mot de friheter som exempelvis definieras i Sveriges grundlag, och som är av fundamental vikt för ett fritt samhälle.

Inskränkningar i yttrandefriheten är nästan alltid farliga, men somliga är åtminstone mer begripliga än andra. I detta fall handlar det dock om att förbjuda en viss uppfattning om historiska fakta. Uppfattningen är förstås korkad, men att förbjuda den är helt vansinnigt. Förintelseförnekande pappskallars teorier bekämpas bäst genom framläggande av fakta i fri debatt. Det kanske inte övertygar förnekarna (men det gör inte lagstiftning heller…), men det visar med önskvärd tydlighet hur korkad uppfattningen är. Nu skall istället locket läggas på, medan de mörka krafterna får växa till sig i skuggorna.

Det är skamligt att Beatrice Ask inte använder sitt veto. Det är skamligt att ingen av de europeiska justitieministrarna gör det. Långsamt vi blir alla litet ofriare.

—-

Andra intressanta bloggar om: , , ,

Svenska journalister och somaliska islamister

På sin blogg skriver Per Gudmundson en uppmaning till sina journalistkollegor. Gudmundson undrar om det trots allt inte vore rimligt att fråga sig ifall det finns en möjlighet att svenska somalier rest till sitt förra hemland för att slåss på islamisternas sida.

Alltså: tänk för ett ögonblick att Somalia är ett slagfält i kriget mot den internationella islamistiska terrorismen, och att svenskar tagit aktiv del däri – på samma sida som Al Qaida.

Det har hänt förr. Just nu genomgår somaliern Gouled Hassan Dourad sin Combatant Status Review Tribunal på Guantanamo Bay. Enligt uppgift värvades han till det heliga kriget under sina tre år i Sverige – varefter han tränades i Afghanistan för att slutligen blomma ut som terrorist i Somalia med Al Qaida-anknutna gruppen AIAI.

Gudmundsons inlägg är välbehövligt och intressant. Det vore ett oerhört framsteg om svensk journalistik skulle nå upp till samma ambitioner vad det gäller att förmedla en heltäckande bild, baserad på faktauppgifter. Se och lär, journalister.

—-

Andra intressanta bloggar om: , , ,

Is the surge working?

About half of the troops in President Bush’s surge strategy for Iraq has been deployed. Are they having any effect? Charles Krauthammer thinks so, and points to some good developements. In the previously lost province of Anbar tribal leaders have turned against al Qaeda and currently things seem to be going in the right direction. It’s a fragile development though. Also several parts of Baghdad, while still utterly dangerous, have become safer with everyday life slowly making a return.

However, it’s hard to know if this is the surge working, or if it is mainly dependent upon other things. No matter which it does show that the battle is far from lost, as the leftwingers would have it, and that good things can be achieved. It’s a difficult balance between knowing when to discuss and when to strike out, but General Petraeus should be given time to do his job and work out good solutions.

All this, of course, is lost on the Democrats who have nothing but the White House in their heads. If failure in Iraq can give them the presidency, then failure is desirable. Or so it seems. As Krauthammer writes:

By the day, the debate at home about Iraq becomes increasingly disconnected from the realities of the war on the ground. The Democrats in Congress are so consumed with negotiating among their factions the most clever linguistic device to legislatively ensure the failure of the administration’s current military strategy — while not appearing to do so — that they speak almost not at all about the first visible results of that strategy.

—-

Andra intressanta bloggar om: , ,
Technorati Tags: , ,

Adaktusson om Ordförande Persson

I en debattartikel i Dagens Nyheter pekar Lars Adaktusson på det kanske största problemet med SVT:s hantering av Ordförande Persson. Sveriges Television satt med information som hade fått stor betydelse för den politiska situationen i landet om den kommit till kännedom, men valde att inte offentliggöra den. Det är problematiskt oavsett vilken nyhetsförmedlare det gäller, men det är extra problematiskt när det gäller television under statens kontroll. Läsvärt.

—-

Andra intressanta bloggar om: , ,