Det nationella paniksyndromet

Jag vill bara ta tillfället i akt att rekommendera mina läsare att lyssna på David Eberhards podcast bland Timbros sommarprogram. Eberhard är sektionschef vid St Görans psykakut, och hans program handlar om de negativa effekterna av att eftersträva för mycket trygghet — något han menar att hela västvärlden drabbats av, och kanske mer än andra, vi svenskar. När vi blir så rädda för motgångar och faror att vi lagstiftar bort allt som kan tänkas skada oss det lilla minsta, blir vi också av med vår förmåga att hantera de bakslag vi alltid kommer att drabbas av. Förmågan att bedöma risker och göra rimliga avvägningar reduceras till att alltid minimera risken, kosta vad det kosta vill.

Det är ett mycket intressant program, och jag hoppas att ni har tid att lyssna.

—-

Andra intressanta bloggar om: , , , ,