Bush plats i historien

Roland PM, som för övrigt tagit upp bloggandet igen, skriver kort om George W Bushs eftermäle. Om man får tro svenska medier är han den mest impopulära och sämsta presidenten någonsin — en sammanfattning som inte stämmer överrens med fakta och möjligen säger mer om tillståndet bland svenska journalister än om den amerikanska presidenten. För en mer verklighetsbaserad bild kan detta vara värt att hålla i minnet:

I dagens Expressen skriver man på ledarplats att bara 32 procent av amerikanerna anser att Bush gör ett bra jobb, på Aftonbladets ledarsida är det 29 procent. Vilket stämmer? Svar: inget. Just nu får Bush omkring 35 procent i approval ratings. Expressen kallar de 32 procenten för rekordlåga siffror. Sanningen är att de är tio procent från att vara rekordlåga och att rekordet inte hålls av Bush — som däremot är den president som haft högst approval ratings av alla presidenter. Det är det enda rekordet han håller i den sporten.

Siffror hit och siffror dit, i slutändan kommer den historiska bedömningen av Bush att bero på saker som vi omöjligt kan bedömma nu, och som dessutom är starkt beroende av beslut och skeenden långt utanför Bushs kontroll. Vad som sker i Mellanöstern framöver blir troligen, men inte säkerligen, den tyngst vägande faktorn i en framtida värdering.

Just därför att vi varken kan veta hur det går, eller vad under Bushs åtta år som kommer att vara viktigast med tjugo, femtio, eller hundra års perspektiv, tänker jag inte uttala någon uppfattning om hans plats i historien. Det får framtida historiker ägna sig åt.

—-

Andra intressanta bloggar om: , ,

O’Rourke explains

For those here in Europe that are a bit confused about the U.S. Presidential election, P.J. O’Rourke has written a letter to explain everything. It is, of course, absolutely hilarious. A short excerpt:

The question of race in America is supposed to be a matter of what one looks like. But it is difficult to comprehend how a political interest group that contains both Al Sharpton and Halle Berry could be based on looks. Barack Obama looks like he was raised in Hawaii. He may have just a good tan.

For a good laugh, head here to read the whole thing.

—-

HT: HAX
Andra intressanta bloggar om: ,
Technorati Tags: ,

Post Florida, pre Super Tuesday

The Florida primaries have produced one and a half casualty, and perhaps a little bit of clarity. Rudy Giuliani has wisely decided to throw in the towel, after his big state strategy turned out to be a mistake. Iowa, New Hampshire and the other early states can not be ignored in a modern presidential campaign, and now we know it. Though Giuliani was not my favourite, I do find it unfortunate.

Democrat John Edwards has also given up, although his chances were realistically close to zero anyway. This means that the Democratic duel between Clinton and Obama can go on unhindered. I expect that it will not be settled after next Tuesday.

On the Republican side John McCain’s Florida victory makes him the outstanding favourite. Mitt Romney, while not out, will need all the help he can get, if he wants to make a serious come back, and his slightly populist strategy might not be very well suited for the Super Tuesday, when so many states vote on the same day. Earlier he has been able to successfully adapt his message to the state he is running in, but that should be substantially harder this time. Also he will lose some votes to Mike Huckabee, who has not withdrawn from the race. I will be surprised if the Republicans have not chosen their candidate by next Tuesday, though this race certainly has surprised me before.

John McCain seems likely to finally get his chance, then. Whether it will be against Obama or Clinton will remain unclear for quite a while yet.

—-

Andra intressanta bloggar om: ,
Technorati Tags: ,

Gröna uppkörningar

Från och med nu skall alla som, när de kör upp, förbrukar för mycket bensin kuggas. Det har Vägverket bestämt, och miljöhysterin har tagit sig in på ännu ett ställe där den inte hör hemma. Inte för att det på något sätt är dåligt om folk kör bensinsnålt, eller att så kallad ecodriving lärs ut på svenska trafikskolor — det är tvärtom alldeles utmärkt. Men det är inte syftet med körkortsprovet, och det är dessutom ett synnerligt ineffektivt sätt att bekämpa miljöproblem.

Att kräva körkort för att köra på allmänna vägar är fullt rimligt. Rimligheten kommer från att det minskar risken för andra förare att råka illa ut. Uppkörningsprovet skall därmed handla om just detta, förmågan att köra säkert och följa trafikreglerna. Allt annat är irrelevant. Vill man motivera människor att minska sina utsläpp gör man det effektivast med skatter, istället för irrelevanta krav för körkort som dessutom inte behöver följas efter att man kört upp. Eller är det nästa steg? Att göra det olagligt att förbruka mer än en viss mängd bränsle per mil? Att det skulle kräva att staten får installera apparater i folks bilar som mäter det hela gör det väl mer, snarare än mindre, frestande för en rad politiker…

—-

Andra intressanta bloggar om: ,

Obama’s victory

It was no surprise that Obama won the South Carolina primary, but it is surprising that the victory was so large. The most interesting piece of news comes from Swedish blogger Dick Erixon, who reports that Obama won a majority of non-black voters aged 18-29. Not only is Obama very popular with the young people in general; he also manages to get them excited enough to actually vote.

This should certainly make the Clinton camp a bit worried, though she must still be considered the favourite. I am not so sure that there will be a clear winner even after February 5.

Most importantly this primary was a big loss for identity politics, which is a good thing. White people will vote for Obama, black people for Clinton, and women for both. That is well.

—-

Andra intressanta bloggar om: , ,
Technorati Tags: , ,

Rice in Davos

Lots of links today, but Jay Nordlinger’s reports from the World Economic Forum in Davos are truly entertaining. You can find day two here, in which he writes a lot about the keynote speech by the U.S. Secretary of State Condoleezza Rice. The speech was excellent in a way we see too seldom these days. You can read the whole thing here.

First, let us take development. Amidst the extraordinary opportunities of the global economy, which we will talk about here, the amount of deprivation in our world still remains unacceptable. Half of our fellow human beings live on less than $2 a day. That’s simply not acceptable in a civilized world. But as we approach the challenges of development, let us remember that we know what works: We know that when states embrace free markets and free trade, govern justly and invest in their people, they can create prosperity and then translate it into social justice for all their citizens.

And later:

And even today, from time to time, we catch the occasional glimpse of what a better world could look like. I have seen it while sitting in a provincial council in Kirkuk, and watching as Iraqis search in peace for ways to resolve their differences. I have seen it when I watched the Saudi foreign minister applaud the Israeli prime minister’s speech about a new opportunity for peace.

And I have seen what a better future could look like when, improbably, I have watched the American president stand with elected leaders under the flags of a democratic Iraq, a democratic Afghanistan, and the democratic future state of Palestine.

That ultimately is the role of confidence in the eventual triumph of our ideals: to face the world every day as it is, but to know that it does not have to be that way — and to keep in sight the better, not perfect, but better world that it can be.

Makes me hope that she would run for president one day, though speeches are speeches and politics is politics.

—-

Andra bloggar om: , ,
Technorati Tags: , ,

McCain and the economy

As Senator John McCain does increasingly well in the polls it might be worthwhile to take a look at his views on economics. A few links to get you started.

Neutral (more or less): David Leonhardt, Tyler Cowen

Negative: Matthew Yglesias, Club for Growth

Positive: Greg Mankiw

Personally I am somewhere in the (more or less) neutral camp. McCain has talked about income distribution in a somewhat re-distributional style, and his views on taxes and the role of government are not entirely clear. At the same time he seems to be a genuine free trader, and appears somewhat likely to cut spending (or at least decrease the rate of increases in spending). Not perfect but not too shabby either, given political realities. I would also think that his chances of getting sensible policies through a Democratic Congress are better that average.

—-

Andra intressanta bloggar om: , , ,
Technorati Tags: , , ,

Svensk ondska (eller effekter av drogpolitiken)

Jag kan inte låta bli att hänvisa er till Johan Ingerös inlägg om det svenska rättssystemets omaskerade ondska. Det hela handlar om en kvinna som lider mycket svårt av progressiv MS — en smärtsam sjukdom som kommer att ta hennes liv. För att minska smärtorna behöver kvinnan cannabis, och för detta skall hon kastas i fängelse. Lika länge som personer som grovt misshandlar spädbarn.

Den här kvinnan, Susanne Eriksson, har en MS som är mycket allvarlig. Hon lider av den så kallat progressiva varianten och den kommer att ta hennes liv, lika säkert som att en pistolkula genom huvudet skulle göra det. Skillnaden är dock att med det senare skulle döden komma snabbt och smärtfritt. Nu smyger den sig på henne och orsakar helvetiska kval.

Att cannabis är effektivt mot flera av MS-symptomen är bevisat. På flera håll i västvärlden används cannabisbaserade läkemedel mot bland annat just MS. Susanne vet detta bättre än de flesta. “Jag kunde knappt förstå hur mycket bättre jag blev”, säger hon till Expressen. Men det gick över när polisen kom och burade in henne. Susanne satt häktad i trettiosju dagar, och under den tiden förvägrades hon tillgång till sin lagliga bromsmedicin. Nu kan hon i stort sett bara använda sin högerhand.

I domskälen framgår att hennes sjukdom är en – håll i er nu – försvårande omständighet. Eftersom hon är så sjuk finns nämligen inget som tyder på att hon “är motiverad att börja leva ett drogfritt liv”, enligt rättens ordförande.

Det här är byråkratins ondska blottad. Som något taget ifrån Kafka. Med tanke på vad det handlar om, droger, så råder dock största möjliga tystnad.

Sverige är vänt upp och ned.

—-

Andra intressanta bloggar om: , , ,

Marriage and economics

Marriage and economics. What could those two, seemingly very distant, subjects have to do with each other? Quite a bit, if this very interesting article is to be believed. In it Betsey Stevenson and Justin Wolfers argue that the expansion of the marketplace has lead to changes in how marriage works, and in how we choose our partners. While before production was a key concern, today consumption is. Put less coldly, earlier marriages were formed out of necessity, now they can to a larger extent be formed from love.

So what drives modern marriage? We believe that the answer lies in a shift from the family as a forum for shared production, to shared consumption. In case the language of economic lacks romance, let’s be clearer: modern marriage is about love and companionship. Most things in life are simply better shared with another person: this ranges from the simple pleasures such as enjoying a movie or a hobby together, to shared social ties such as attending the same church, and finally, to the joint project of bringing up children. Returning to the language of economics, the key today is consumption complementarities — activities that are not only enjoyable, but are more enjoyable when shared with a spouse. We call this new model of sharing our lives “hedonic marriage”.

It’s a good read, if you’re into these kind of things.

—-

HT: Arnold Kling
Andra intressanta bloggar om: ,
Technorati Tags: ,

Ezra Levant defends his rights

Ezra Levant decided to publish those Danish cartoons that upset a whole bunch of people — right or wrong — a while back. They were published in the Canadian newspaper The Western Standard, and some Canadian muslim organisations got offended and reported him to the authorities. Apparently freedom of expression is not held all that high in Canada, because the Human Rights Commission, a part of the Canadian government, decided to bring him in for questioning. Here is his rather brilliant response.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=3iMNM1tef7g[/youtube]

—-

HT: Megan McArdle
Andra intressanta bloggar om: , ,
Technorati Tags: , ,