Målkonflikter

På sin blogg har Mattias Svensson ett läsvärt inlägg om hur statliga regleringar, ofta tänkta att skydda oss stackars medborgare ifrån oss själva, går på tvären mot varandra.

Apropå krockar slutligen. Hur kommer det sig att politiskt korrekta mål aldrig tillåts krocka? Nollvisionen används för att trycka på oss massiv kameraövervakning och andra dumheter, men här kommer ett miljöhänsyn och vips subventionerar regeringen trafikfarliga bilar. Omvänt har nollvisionen använts för att trycka på oss ett fullkomligt meningslöst krav på cykelhjälm på barn upp till 15 år (som extremt sällan skadas i trafiken), trots att både miljö- och hälsoskäl talar för att inte stifta lagar som krånglar till cykelanvändande. När politiker hetsar mot stormarknader av ”miljöhänsyn” glöms det bort att dessa förser fattiga människor med det rikaste utbudet av billig frukt och alltså borde premieras (eller åtminstone lämnas i fred) av hälsoskäl.

Det är ju frågor om sådant här som borde ställas till politikerna. Politik handlar trots allt i ganska hög utsträckning om prioriteringar, och då är det viktigt att veta vad de som bestämmer tycker är viktigast. Säkra bilar eller bensinförbrukning? Färre cykelolyckor eller mer motion? Att någon skulle prioritera självbestämmande och eget ansvar är nog alltför utopiskt för att ens överväga. Oavsett hur prioriteringarna ser ut är det vettlöst att först kasta några skattemiljoner för att åstadkomma en sak, för att sedan kasta några fler skattemiljoner på något annat, och därigenom bekämpa avsikten med de första miljonerna. Men det är just så det går till, och det är ju förstås lätt att det blir så när det alltid är mer frestande att införa en ny reglering än att ta bort någon gammal.

Svaret som man vanligen får, att allt detta är viktigt, är förstås nonsens. Om allt är viktigt, är allt också oviktigt.

—-

Andra intressanta bloggar om: ,

The Undercover Economist – Tim Harford

I just finished reading The Undercover Economist, a popularised book about the fundamental principles of economics. Tim Harford is a competent writer, and he manages to illustrate those principles in a way that is both easy to grasp — I believe also for someone with no knowledge of the subject — and very interesting.

The book examines a bunch of subjects, like the pricing of coffee at prime location coffee shops, the causes of traffic congestion, why poor countries are poor (including a rather amusing, though depressing, description of travel in Cameroon), and many other things. Harford gets to the heart of these issues, and shows how economics can be used to understand them.

The book is well worth reading, especially to non-economists. It does a good job of explaining how markets work, and what the effects of increasingly free trade are — important to know in this age of globalisation. I warmly recommend it.

—-

Andra intressanta bloggar om: ,
Technorati Tags: ,

Updated blog

I just updated the blog software to fight the ever evolving blog spam. Hopefully everything works as intended, but do let me know if you find something odd.

Additionally, if you see any link under a headline called “Blogroll”, don’t click them. They are spam. Hopfully this update will get rid of them, but one never knows…

More Friedman

While on the topic of Milton Friedman, I would once again like to recommend his old tv show, Free to Choose, which can freely be watched here. I especially recommend the debates after the 1980 series’ episodes, where Milton Friedman discusses his program with people who has opposing views. One could learn a lot from those discussions.

In particular I recommend the seventh episode, dealing with consumer protection.

Friedman and Klein

I found the video below via Swedish blogger Joakim Lundblad, who found it at Cafe Hayek. In it Naomi Klein’s made-up/ignorant representation of small government libertarians like Milton Friedman (the mastermind behind an evil conspiracy in her recent book), is contrasted with Dr Friedman himself. I will leave the conclusions for you to draw yourselves.

[youtube]g2kTy7glZ9s[/youtube]

I wish he was still alive, and able to debate with Ms Klein himself.
—-

Andra intressanta bloggar om: , , , Technorati Tags: , , ,

New Hampshire

Interestingly, the presidential primaries have become more unpredictable rather than less, after the New Hampshire results. Clinton surprisingly bounced back (proving, once again, that opinion polls can’t be trusted), while McCain’s comeback as a main contender is now a fact.

What will happen now? Nobody knows. The Clinton vs Obama fight will probably go on for quite a while. Clinton has to be considered the favourite, although not by much at all. I doubt that the next few states will decide which way it will go, but my feeling is that Obama is slightly more dependent on momentum than Clinton.

On the Republican side Romney needs a victory relatively soon. He is not down and out yet though. McCain and Huckabee may appear to be the front-runners, but until the bigger states have had their primaries I would not be too quick to dismiss Giuliani. His is a risky strategy, but so far he hasn’t suffered any losses compared to his plans.

The show goes on…

—-

Andra intressanta bloggar om: ,
Technorati Tags: ,

Anti-market textbooks

This article in Foreign Policy provides a worrying look at French and German textbooks on economic issues, for high school students. The books appear to be full of anti-capitalist ideas, telling stories about the horrors of growth, globalisation and entrepreneurial spirit. I have no idea how representative the examples provided in the articles are, and if anyone has seen any studies on it I would be interested in reading them.

Anti-market bias, and lack of economic knowledge, is widespread and not specifically a French or German, or even a European problem. Indeed, protectionism and economic populism goes down well in the U.S. too. I do not mean to say that schools should advocate free market policies, but it would be good if the economics education provided are in line with what can be considered mainstream economic consensus, and that would be a view more friendly towards the market than this. Certainly caricatures of business people as evil cigar smoking oppressors should be a thing of the past.

It is an interesting read at any rate, and it is worth paying attention to what is being taught in the schools — both when it comes to economics and other matters. Propaganda should be kept at arm’s length.

—-

HT: Greg Mankiw
Andra intressanta bloggar om: , ,
Technorati Tags: , ,

Billy McCormac is blogging

The always interesting Billy McCormac has picked up blogging once again. He starts out by expressing his disappointment with the Republican field of candidates.

This election cycle has really jarred my political compass. I’ve been a registered Republican since coming of age in 1987 and have voted accordingly in every subsequent contest. Yes, I even voted for Dole. And for Bush in 2004. But here I am, 20 years later, actually toying with the idea of casting my vote for a Democrat. Yeesh, I nearly vomited on the keyboard just now.

But it’s the truth, damnit! The Republican field is, by all accounts, a loathsome mishmash of anti-immigration demagogues, religious literalists, nanny-staters and foreign policy dilettantes.

I sort of agree, though I do like John McCain, although there are certainly policy positions of his that I disagree with. Overall I think there is an unusually large dose of populism this time around (or maybe I just don’t remember previous campaigns well enough), with Mike Huckabee and John Edwards being the two frontmen of that annoying style of politics.

Anyway, head over to Billy’s blog — there should be a lot of interesting tidbits to read over there.
—-

Andra intressanta bloggar om: ,
Technorati Tags: ,

Betygsförhandlingar

Socialdemokraterna fortsätter att gnälla över att regeringen, och skolminister Jan Björklund, inte vill förhandla med dem om skolpolitiken. Det är tråkigt att inte få bestämma, men när man är i opposition är det så det är. Man anför argument om långsiktighet, men några sådana tongångar hördes knappast när den politiska situationen var omvänd. Vad det handlar om är främst två saker; dels att socialdemokraterna har svårt att acceptera inte bara att de inte regerar utan att de som gör det dessutom har en egen majoritet, och dels att Mona Sahlin helst vill föra bort denna fråga från dagordningen, innan partiet och hennes samarbetspartier ilsknar till och kräver en snabb återgång till flummet. Det finns inget skäl för Björklund att hjälpa till med det, och det vet han förstås.

Skolpolitiken är ju annars ett av de få områden där regeringen har en stor majoritet bakom sig. I huvudsak är den också riktig, även om det finns en iver att reglera saker från centralt håll, snarare än att låta skolor avgöra hur de vill göra, och föräldrar avgöra var de vill placera sina barn. Men att fokuset skjuts från förvaringsplats av ungarna till kunskapsinlärning, och att resultaten är viktiga, och inte bara ambitionen, är ett stort steg framåt. Att tidigt få reda på att barn hamnar efter är viktigt, eftersom det innebär att man kan hjälpa dem att komma ikapp. Det är också viktigt att upptäcka barn som gör väldigt bra ifrån sig, och ge dem extra uppgifter så att de inte blir uttråkade och understimulerade.

Björklund bör fortsätta att slå dövörat till när socialdemokraterna kräver att få vara med och bestämma. Om de tycker att betyg i sexan och sjuan är bra numera, så behålls ju den delen även om de tar över — förhandlingar eller inte. Om det är vad de verkligen tycker vet nog däremot ingen… Vad vänstern och de gröna tycker vet vi däremot.
—-

Andra intressanta bloggar om: ,

Mer amerikansk politik

Jag skriver mer, på svenska, om det amerikanska presidentvalet på Kulturrevolution, där ni också kan läsa Carl-Roberts och Stefans många texter om detsamma.

Det är onekligen lätt att dras med och fascineras av den amerikanska demokratiska processen. Det är synd att den svenska rapporteringen är så enfaldig, för att inte tala om ensidig. För exempel på det senare, läs gärna denna genomgång hos Erik Svansbo.

Annars är det som vanligt Mathias Sundin som står för den främsta rapporteringen. Många läsvärda inlägg finns också hos Johan Ingerö och Dick Erixon. Förhoppningsvis bidrar jag med några, själv också.