A free lunch in farming

In spite of the general truth in the statement that there is no such thing as a free lunch, there seems to be an exception to the rule. Or at least a half-exception. The Guardian backed (!) blog kickAAS writes:

But hang on. If I am doing the math correctly that $289 billion is costing the US’s 300 million citizens approaching $1,000 each. So if subsidies were abolished two things would happen. Developing countries, freed from unfair competition,  would be able to grow crops they are good at – such as cotton and sugar – giving them the biggest economic boost in recent memory. Second, not only would this not cost the US (and, of course Europe and Japan) anything at all but they would get a cashback of $1,000 for every citizen. There is such a thing as a free lunch.

It’s a half-exception because the farmers currently receiving these vast amounts of money would lose out, but still. You have to ask yourself whether you think it’s reasonable to pay $1000, along with everybody else, plus denying lots of poor people an honest way of earning some money, in order to prop up farmers in the rich world. I doubt the bill would get much support if it was phrased like this.

The European Union, by the way, is just as bad. But two wrongs doesn’t make a right, as we well know.

—-

HT: The Adam Smith Institute Blog
Andra intressanta bloggar om: , ,
Technorati Tags: , ,

Stackars Kärnborg

Ulrika Kärnborg, som ofta skriver på DNs kultursidor (eller vad man nu bör kalla dem), har haft en jobbig vecka. Först visade Fredrik Krohnman hur hon i princip plankat Olle Svennings recension av Nick Davies Flat Earth, vilket är extra lustigt eftersom boken behandlar just mediernas likriktning. Nu har dessutom Jonathan Leman tagit sig en titt på hennes tidigare arbete, och det är inte direkt Pulitzerklass.

Det är visserligen roande att göra sig lustig över undermålig journalistik, men någonstans är det mest ledsamt. Särskilt när den publiceras i vällästa tidningar som Dagens Nyheter, vars kultursidor borde vara ett forum för en livaktig och intellektuellt intressant idedebatt. Uppenbarligen är frånvaron av sådan inte något som skrämmer iväg särskilt många läsare, annars borde väl saker och ting ha ändrats vid det här laget. Att kulturredaktionen dessutom leds av någon som inte tycks särskilt intresserad av en öppen och ärlig debatt gör ju det än svårare att vara optimistisk. (Här skulle jag ha länkat till Johan Norbergs blogg, men den har tyvärr temporärt fått stängas efter att illvilliga personer kapat den.)

Som väl är gör internet att det är lätt att få tillgång till betydligt spänstigare debattörer.

—-

Andra intressanta bloggar om: , ,

Sexist Democrats (or Quote of the Day)

But here’s another revelation. If Mrs. Clinton is correct that she is more likely than Barack Obama to defeat John McCain in November, that implies Republicans and independents are less sexist than Democrats.

That’s from Don Boudreaux’s entertaining opinion piece in the Wall Street Journal. It’s funny because it’s true, as they say.

On the same topic, Peggy Noonan reflects on other powerful women in politics, women like Golda Meir, Indira Gandhi and Margaret Thatcher, and makes note of the absence of complaints about sexism.

Great women, all different, but great in terms of size, of impact on the world and of struggles overcome. Struggle was not something they read about in a book. They did not use guilt to win election — it comes up zero if you Google “Thatcher” and “You’re just picking on me because I’m a woman.” Instead they used the appeals men used: stronger leadership, better ideas, a superior philosophy.

Something to ponder.

—-

Andra intressanta bloggar om: , ,
Technorati Tags: , ,

Obesity and Global Warming

Global warming is a grand gift to those who long to run the lives of others by expanding the state. The examples are countless, and studies find new correlations between behaviour one suspects they don’t approve of anyway, and global warming.

One example, which Mattias Svensson writes about here (in Swedish), is this study. It essentially claims that fat people are extra bad for the environment. The problem is that they need more energy to do things, and therefore eat more, which causes all sorts of disasters. Steven Levitt, suspecting some silliness in all this, has taken out the calculator. Clearly, if fat people are bad they should be taxed to cover the extra costs they impose. But how high should the taxes be?

According to the Lancet article, the obese consume about 400 extra calories per day. So the appropriate tax on the obese to account for their extra global warming impact would be a little over $1 per month.

He then goes on to point out that someone who goes jogging for an hour a day consumes an extra 1000 calories — much worse than those parked in front of their tellies. Perhaps we should tax gym memberships instead?

The solution, appealing to every politician looking for extra tax money to spend, and to every nanny-state paternalist out there, is obvious. Tax both. After all it’s not really about the results, and global warming policies have never been about the whole picture anyway.

Unfortunately, while it’s fun to joke about these things, too many of the jokes turn into laws and regulations. I am waiting for the global warming tax on tobacco. I’d be surprised if it’s a long wait.

—-

Andra intressanta bloggar om: , , ,
Technorati Tags: , , ,

Trygghetens pris

Wille Faler, boende i London, litar inte på de offentliga trygghetssystemen och har istället köpt privata försäkringar.

Så vad har det kostat mig, en frisk, icke-rökande man runt 30?

  • Sjukvårdsförsäkring – £43 i månaden (ca 490kr). Högsta täckningsnivån som ger mig den bästa vården som finns tillgänglig i världen om jag skulle behöva, utan vårdköer eller väntetider. Det bör nämnas att försäkringen helt täcker alla sjukvårdskostnader utan subventioner, skulle jag söka vård hos ett offentligt sjukhus så skulle försäkringsbolaget ta notan, inte skattebetalarna. Med andra ord står jag helt utanför det offentliga sjukvårdssystemet.
  • Sjuk-, olycksfalls och livförsäkring med £300000 (ca 3,4 miljoner kr) i skattefri utbetalning vid kritisk sjukdom (t ex cancer), invaliditet eller dödsfall – £59 i månaden (ca 670kr). Bör täcka min grundtrygghet ifall jag skulle bli helt oförmögen att arbeta tillfälligt eller permanent.
  • Tandvårdsförsäkring – £17.5 i månaden (ca 200 kronor). Täcker 75% av privata tandvårdskostnader + 100% av standardkontroller, olycksfall och muncancer.

Med andra ord så betalar jag ca 1260kronor i månaden för rätt heltäckande försäkringsskydd som täcker det mesta (utom arbetslöshet), och dessutom ger mig tillgång till de absolut bästa lösningarna som finns tillgängliga i världen.

Det är en intressant observation, och beloppet är troligen klart mindre än vad en genomsnittlig person betalar i skatt. Nu är det självklart så att skattepengar mestadels spenderas på annat, varav en del är rimligt och mycket är helt uppåt väggarna. Det är dessutom så att det finns individer som skulle få betydligt högre kostnader än Faler. Trots allt detta är det ändå värt att titta på siffrorna och fundera litet, särskilt eftersom tillgängligheten på den mer planekonomiskt organiserade vården är usel i jämförelse.

Kanske, och nu skissar jag, finns en pragmatisk lösning någonstans på vägen. Försäkringarna skulle kunna vara helt privata. För att undvika att vissa, exempelvis de med kroniska sjukdomar, inte ska bli ruinerade, kan staten försäkra mot riktigt allvarliga saker. Vill man se till att alla ska ha råd med de mer vanliga försäkringarna kan staten även bistå med en check, typ en vårdpeng.

Klart är att det finns förbättringar att finna i den här riktningen, och inte bara av liberala ideologiska skäl. Även en socialdemokratisk pragmatiker borde vara intresserad.

—-

Andra intressanta bloggar om: , , ,

Insurance Against Expensive Gas

With prices at the pump increasing, the calls for politicians to “Do Something” gets louder and more frequent, and one of the results is the McCain-Clinton proposal of the gas tax holiday. Economically it makes little sense, and it is unlikely that it would lower that cost of gas by more than a tiny amount. The most sensible endorsement I’ve seen is Bryan Caplan’s, who argue that the proposal, while not particularly good in itself, is better than the likely alternatives. He expects the other likely option to be price controls. After all, it is political suicide to “Do Nothing”.

As is often the case, the market has provided a better solution than choosing between two (or more) evils. The headline give it away: insurance. Stephen Levitt writes about it on the Freakonomics Blog.

I love Chrysler’s new incentive program that guarantees consumers who buy one of their new cars or trucks won’t pay more than $2.99 a gallon at the pump for the first three years they own the vehicle.

When you sign up, you get a special credit card that can only be used to buy gas. When you swipe it, $2.99 per gallon goes to you, the rest of the cost is paid by Chrysler. (There are some limits on how many gallons per year you can buy, whether you can use the premium grade gas, etc.)

Several commenters write that gas prices would have to rise to unlikely levels for this plan to make sense for the consumer. That might be true, dollar for dollar, but it’s beside the point. The plan is not intended to lower your costs; its goal is to make them more predictable, and that is what you’re paying for. This is no different than home insurance, or any other insurance.

Assuming that this type of insurance turns out to be a viable service, and a fairly stable market for it appears, it would be interesting to know whether Dr Caplan would change his mind on the gas tax holiday. In other words, will the availability of gas price insurance reduce the demand for political action?

—-

Andra intressanta bloggar om: , ,
Technorati Tags: , ,

The Price of Postage

In a way it seems like a small fee to pay 42 cents to send a piece of paper from one side of the U.S. to the other. The same goes for sending a letter from one end of Sweden to the other, or indeed for a lot of other countries. But is it a small fee? Don Boudreaux, of George Mason University, thinks not.

It has been suggested that, because the nominal price of first-class postage is about where it was in the late 18th century, Americans who complain about the proposal to increase postal rates are merely whining wimps who are lacking in historical perspective.

[…]

Given the plunge in transportation costs, joined with other technological improvements and a large increase in the scale of postal activity, the price of postage should have fallen dramatically.

Why is it that regulation and monopolies are not removed in this area? It does not have the vote winning appeal of health care, or booze and gambling, and it does not bring in vast amounts of revenue to the government either. Despite this a lot of countries have postal service monopolies.

Certainly, it is not the most important thing to relieve from the hands of government, but there seems to be no reason not to.

As a side note, I haven’t been blogging very consistently lately. This is due to having been rather busy lately. It might be slow for a little while longer, but I’ll post new blogs whenever I can.

—-

Andra intressanta bloggar om: , ,
Technorati Tags: , ,

En uppmaning till Mona Sahlin

I onsdagens upplaga av OBS, på Sveriges Radio, kunde man höra Vilhelm Moberg — i själva verket en föklädd Johan Norberg — uppmana Mona Sahlin att ta sitt tal om frihet på allvar. Programmet rekommenderas, och kan lyssnas på här. Åtminstone i ett par veckor till.

Är Alliansen på väg tillbaka?

Dick Erixon rapporterar att de borgerliga partierna tänker återlansera Alliansen under sommarens Almedalsvecka, med gemensam dag och nytt valmanifest. Det verkar som man äntligen har ambitionen att klä sin politik i ord, och beskriva meningen med den. Det är bra. Det har varit för tyst överlag, och det är också en viktig signal att man ämnar regera vidare gemensamt, utan att snegla åt vänster. Möjligen sätter det också viss press på vänsterblocket, men man bör nog inte fästa för stor vikt vid det — det svenska folket vet redan att den sidan klarar att samregera (även om man förstås kan ha synpunkter på politiken).

Någonstans undrar jag om inte den relativa tystnaden från regeringen varit ett medvetet drag. Om man fäster stor uppmärksamhet vid sig, och uppvisar en optimistisk anda, kan det visserligen ge en uppgång i opinionen, men medierna spelar bara med en begränsad tid. Sedan slår pendeln över, och den positiva bilden byts ut mot en negativ, medan Socialdemokraterna plötsligt kommer att beskrivas som moderna och framtidsinriktade. Resultatet är valförlust. Det gäller alltså att finna rätt tidpunkt att åter synas, så att det räcker hela fram till nästa val. Reinfeldt och kompani lyckades väl med detta 2006, samtidigt som bilden av Göran Persson som en trött översittare inte försvårade saken.

Om man hittat rätt får väl framtiden utvisa, och det beror ju också på vad man kommer säga. Om teknokratisk duktighet fortsätter att stå i centrum, och ideerna och politikens mål förblir frånvarande, så väntar problem. Avgörande tror jag blir att man förmedlar en känsla av framåtanda och entusiasm, och att man tar sig an någon av de stora frågor där väljarmajoriteten inte finns representerad bland de etablerade partierna. Jag tänker, exempelvis, på hårdare tag på brottsligheten.

—-

Andra intressanta bloggar om: , ,

Good advice

For those of you who are about to graduate from college, the always entertaining P.J. O’Rourke provides some good advice. Indeed, it might be worthwhile for other people as well.

From the L.A. Times piece:

Don’t chain yourself to a redwood tree. Instead, be a corporate lawyer and make $500,000 a year. No matter how much you cheat the IRS, you’ll still end up paying $100,000 in property, sales and excise taxes. That’s $100,000 to schools, sewers, roads, firefighters and police. You’ll be doing good for society. Does chaining yourself to a redwood tree do society $100,000 worth of good?

Fairness, idealism and other atrocities can be found here. Do read it!

—-

HT: Cafe Hayek
Andra intressanta bloggar om: ,
Technorati Tags: ,