Trygghetens pris

Wille Faler, boende i London, litar inte på de offentliga trygghetssystemen och har istället köpt privata försäkringar.

Så vad har det kostat mig, en frisk, icke-rökande man runt 30?

 • Sjukvårdsförsäkring – £43 i månaden (ca 490kr). Högsta täckningsnivån som ger mig den bästa vården som finns tillgänglig i världen om jag skulle behöva, utan vårdköer eller väntetider. Det bör nämnas att försäkringen helt täcker alla sjukvårdskostnader utan subventioner, skulle jag söka vård hos ett offentligt sjukhus så skulle försäkringsbolaget ta notan, inte skattebetalarna. Med andra ord står jag helt utanför det offentliga sjukvårdssystemet.
 • Sjuk-, olycksfalls och livförsäkring med £300000 (ca 3,4 miljoner kr) i skattefri utbetalning vid kritisk sjukdom (t ex cancer), invaliditet eller dödsfall – £59 i månaden (ca 670kr). Bör täcka min grundtrygghet ifall jag skulle bli helt oförmögen att arbeta tillfälligt eller permanent.
 • Tandvårdsförsäkring – £17.5 i månaden (ca 200 kronor). Täcker 75% av privata tandvårdskostnader + 100% av standardkontroller, olycksfall och muncancer.

Med andra ord så betalar jag ca 1260kronor i månaden för rätt heltäckande försäkringsskydd som täcker det mesta (utom arbetslöshet), och dessutom ger mig tillgång till de absolut bästa lösningarna som finns tillgängliga i världen.

Det är en intressant observation, och beloppet är troligen klart mindre än vad en genomsnittlig person betalar i skatt. Nu är det självklart så att skattepengar mestadels spenderas på annat, varav en del är rimligt och mycket är helt uppåt väggarna. Det är dessutom så att det finns individer som skulle få betydligt högre kostnader än Faler. Trots allt detta är det ändå värt att titta på siffrorna och fundera litet, särskilt eftersom tillgängligheten på den mer planekonomiskt organiserade vården är usel i jämförelse.

Kanske, och nu skissar jag, finns en pragmatisk lösning någonstans på vägen. Försäkringarna skulle kunna vara helt privata. För att undvika att vissa, exempelvis de med kroniska sjukdomar, inte ska bli ruinerade, kan staten försäkra mot riktigt allvarliga saker. Vill man se till att alla ska ha råd med de mer vanliga försäkringarna kan staten även bistå med en check, typ en vårdpeng.

Klart är att det finns förbättringar att finna i den här riktningen, och inte bara av liberala ideologiska skäl. Även en socialdemokratisk pragmatiker borde vara intresserad.

—-

Andra intressanta bloggar om: , , ,

2 thoughts on “Trygghetens pris”

 1. Enligt skatteverket är kostnaden för sjukförsäkringen 7.71% av lönebeloppet år 2008(*). Om Wille tjänade 16300 kr/månad skulle det alltså gå jämnt ut. (Antagande att han betalar detta med oskattade pengar.)

  http://www.skatteverket.se/fordigsomar/arbetsgivareinfotxt/socialavgifter.4.18e1b10334ebe8bc80005862.html

  Då inkluderar naturligtvis vad löntagarna betalar också vård för de som inte betalar sociala avgifter, barn, pensionärer, m fl. Och den vård som erbjuds är väl inte densamma.

  (*) Intressant nog har andelen sociala avgifter till sjukförsäkring sjunkit från 10.15% år 2005 till 7.71% år 2008. Mellanskillnaden har istället lagts på “allmän löneavgift”, idag 7.49%. Hmmm.

 2. En sjukförsäkring med (eventuellt valbar) hög självrisk vore för övrigt en hyggligt bra idé, i synnerhet kombinerat med att eget sparande inte straffas som idag.

Comments are closed.