Statstelevisionen lever vidare

Utredningen om framtiden för det som kallas public service är färdig. Kristdemokraten Rose-Marie Frebran, som genomfört utredningen, föreslår att tv-licensen behålls (och därtill expanderas till att omfatta även datorer och mobiltelefoner). Ingen överraskning egentligen, men som Dick Erixon påpekar är argumentationen märkligt transparent.

Ur rapporten:

Om apparatkravet tas bort försvagas argumentationen för att avgiften är just en avgift. Avgiften får i stället mer karaktären av en skatt eftersom avgiften då tas ut även av den som inte har möjlighet att ta del av programföretagens utbud. Detta kan bland annat försvåra införande av mervärdesskatt på avgiften.

Det vore väl hemskt om vad som i praktiken är en skatt också kallades för det? Dessutom skulle det ju medföra svår arbetslöshet i Kiruna när det extra lagret av byråkrati skalas ned.

Statsfinansierad media är knivigt oavsett hur man ser på det, och när utbudet i huvudsak har sina motsvarigheter i de kommersiella kanalerna är det dessutom svårt att se behovet (om man nu ansåg att det fanns ett ifrån början). Kanske skulle vi rentav ha mer av dokumentärer, samhällsprogram och kulturmagasin om inte SVT åt upp en stor del av efterfrågan. Vänsterorienteringen lär däremot vara lika dominerande, oberoende av SVTs varande.

Det återstår att se vad regeringen gör med utredningen, men med tanke på omfamnandet av icke-borgerlig politik i allmänhet lär det inte bli några dramatiska förändringar. Å andra sidan har kulturministern föreslagit att reklamskatten tas bort, med ideologiska argument dessutom, så man vet aldrig.

—-

Andra intressanta bloggar om: , ,

Appropå bloggregistreringen

Som jag skrivit tidigare lade den estniska socialisten Marianne Mikko tidigare fram ett initiativbetänkande som EU-parlamentets utskott för kultur och utbildning nu antagit. Angrepp på grundläggande demokratiska rättigheter, i det här fallet det fria ordet, tycks komma på löpande band för tillfället, och en hel del är kopplat till en teknikutveckling som förflyttat makt nedåt till enskilda individer — makt som politiker i toppen nu gör sitt bästa för att återta. Vad de långsiktiga konsekvenserna blir känns osäkert, men det är oundvikligt att såpass stora förändringar i samhällets förutsättningar leder till viss turbulens. Eventuellt återkommer jag med en bloggpost om det.

Den här typen av förslag, särskilt när de läggs i EU-parlamentet, brukar vanligtvis mötas med mediatystnad och därmed kunna passera förbi tämligen obemärkta. Så icke denna gång, mycket tack vara just de bloggar som Mikko och hennes kompisar vill registrera. Här i Sverige har Henrik Alexandersson varit pådrivande. En intressant och positiv utveckling är dessutom att gammelmedierna har plockat upp tråden, och på ett uppriktigt sätt hänvisar till bloggarna. Samma sak med FRA-frågan.

Något gott med det onda alltså. Denna artikel, där just Alexandersson intervjuas, ligger på DNs förstasida på webben.

—-

Andra intressanta bloggar om: , , ,

US Customs and Border Patrol want the contents of your laptop

I know the source is a progressive think tank, but that’s really beside the point. This is truly bad news. This is from a testimony to the Senate Judiciary Subcommittee to the Constitution.

In recent months I have become increasingly aware of what I consider a deeply flawed policy. The U.S. Customs and Border Patrol now takes the position that it can seize and copy the contents of a laptop or other computing device for a traveler entering the United States, based simply on its authority to do traditional border searches.

This is outright insane. Fundamental freedoms seems to be going away rather quickly in the West. In the previous post I wrote about members of the European Parliament that wants restrictions on blogging, and I’ve also written about the Canadian Court of Political Correctness, plus there is the matter of the British detention plans. If this development continues at this pace, all too soon we’ll find that our countries are not as free as we would like them to be.

Since it’s too much of a cliché to quote Benjamin Franklin on these matters I won’t. The question to ponder: where is the counter reaction?

—-

Andra intressanta bloggar om: , ,
Technorati Tags: , ,

EU considers suppressing the freedom of expression

Estonian socialist Marianne Mikko:

The blogosphere has so far been a haven of good intentions and relatively honest dealing. However, with blogs becoming commonplace, less principled people will want to use them.

[…]

We do not see bloggers as a threat. They are in position, however, to considerably pollute cyberspace. We already have too much spam, misinformation and malicious intent in cyberspace. I think the public is still very trusting towards blogs, it is still seen as sincere. And it should remain sincere. For that we need a quality mark, a disclosure of who is really writing and why.

Ms Mikko is a Member of the European Parliament, as is the German so called liberal Jorgo Chatzimarkakis who has this to say:

Bloggers cannot automatically be considered a threat, but imagine pressure groups, professional interests or any other groups using blogs to pass on their message. Blogs are powerful tools, they can represent an advance form of lobbyism, which in turn can be seen as a threat.

The quotes are from this official European Parliament article, describing preparations for union wide blog regulations. One could certainly get shaky knees for less, although it should not be too surprising that people in power succumb to the temptation of increasing their powers at the expanse of individual freedom. Apparently including fundamental human and democratic rights such as the freedom of expression.

We’ll see what comes out of this, but it could potentially be bad. Especially since general awareness of what’s going on the parliament is low, and there are no good ways of getting rid of the people in it.

I used to be an avid EU supporter, happy about the benefits of free trade on the common market, and the freedom of movement for its citizens. These advantages are becoming ever smaller compared to the massive amount of regulations, additional bureaucracy, new ways to waste tax money, and the undemocratic tendencies coming out of Brussels. I have, consequently, switched to being an EU skeptic, and if this development goes on a time might come when one should consider leaving the union entirely. There is enough bad politics (and politicians) at the national level.

—-

HT: HAX
Andra intressanta bloggar om: , ,
Technorati Tags: , ,

Speaking truth through blogs

Seth Roberts:

As I blogged earlier, Tyler Cowen said that on his blog he can say what he really thinks, unlike other economists, who are often unable to say what they really think. Here is another example of the same thing from a blogger who writes about stuttering:

At least four [researchers] have told me that they try not to provoke or openly criticize work by a big name [researcher], because they are scared of having a paper rejected or getting no funding. Actually, they like me because I say what they do not [dare] to say [for] political reasons! So view my blog also as the voices of some in the research community!

This blogger isn’t a researcher so his situation isn’t the same as Tyler’s. But my point is the same: Blogs allow uncomfortable truths to be said that otherwise would not be said.

It would be interesting to get more opinions on this topic from researchers at the universities. If true, blogs will be very beneficial to the academic task of participating in and informing public debate. Of course, there might still be a temptation to misrepresent the state of research, or even your own scientific opinions, for public policy preference reasons.

Either way, I find science blogging interesting and often worth reading.

—-

Andra intressanta bloggar om: ,
Technorati Tags: ,

En dyster dag

Inte nog med att Sverige blev utslaget ur EM av ett välspelande Ryssland; idag röstades även den något sminkade versionen av FRA-lagen igenom. Den svenska staten har alltså nu rätt att avlyssna all elektronisk kommunikation som passerar landets gränser (vilket, av tekniska skäl, även innebär en hel del kommunkation inom landet). Det mesta kommer givetvis varken att lagras eller vara intressant för myndigheterna på något sätt, men det är ändå ett stort steg som har tagits. Ett steg i fel riktning.

De borgerliga partierna har skäl att skämmas, särskilt de som påstår sig vara liberala. Endast en alliansledamot röstade emot förslaget, nämligen folkpartisten Camilla Lindberg. Det ska hon ha heder av, till skillnad dels ifrån dem som tog strid men inte orkade, och framför allt partiledare, gruppledare och andra som slog med piskan och drev på. Det yttersta ansvaret bär statsministern själv, och försvarsminister Sten Tolgfors. Ingen som tryckte på ja-knappen är dock utan skuld. Det är ju knappast heller så att en eventuellt röd regering efter 2010 skulle upphäva lagen.

Som sur grädde på det illasmakande pulvermoset ser jag dessutom i Svenska Dagbladet att Fredrik Reinfeldt meddelar att Sverige ska ratificiera EU-konstitutionen, trots att Irlands nej borde ha placerat den i graven. En snabb reflektion är att vi behöver både personval och bättre borgerliga politiker.

En dyster dag som sagt.

—-

Andra intressanta bloggar om: , , , ,

Återremiss

Efter debatten i kammaren, som för all del fortfarande pågår men vars utfall förefaller färdigt, verkar det som att det kommer att bli en återremiss. Något bättre än ja, sämre än nej alltså. Vad resultatet av en sådan remiss blir får vi väl eventuellt se, men det är tveksamt om förändringarna kommer att vara av en sådan typ att förslaget blir bra.

Just nu argumenterar miljöpartisten Mehmet Kaplan för att FRA borde läggas ned helt. Det vore inte särskilt klokt, och det är oturligt att somliga motståndare mot lagen lägger fram både oseriösa och hysteriska argument. Frågor där säkerhet står mot individuella friheter är ofta svåra, och än svårare blir de när debatten grumlas.

Landets säkerhet är en viktig fråga. Det är den personliga integriteten — och i förlängningen de individuella friheterna — också. Som jag skrev tidigare så är den här lagen så klumpigt utformad att det senare får ta oacceptabelt med stryk.

Imorgon vet vi hur det blir. Just nu talar Annie Johansson — hon listar den negativa responsen från remissinstanser som SÄPO, bland andra, och uttrycker sin fortsatta skepsis. “Hade det hela bara rört sakfrågan hade beslutet varit lätt”, säger hon och hänvisar till partilojalitet. Hon meddelar att centergruppen (och hon själv) vill få till en återremiss. Hon fortsätter med ett angrepp på socialdemokraterna, och säger sedan att hon likt Dagny Taggart ska stå med rak rygg imorgon. När hon sedan ska bli mer specifik kring vad som behövs låter det som tillståndsmyndigheter och kommiteer är lösningen. Vi får väl se vad det blir.

Den borgerliga gruppen verkar ha kommit överrens om en återremiss under debattuppehållet för några timmar sedan. Det är i alla fall känslan man får.

—-

Andra intressanta bloggar om: ,

Mer om FRA

Johan Ingerö skriver egentligen bättre, men jag vill hur som helst vidarebefodra att det verkar som att partipiskans vinande inte nödvändigtvis kommer att kunna framtvinga lydnad av alla de borgerliga ledamöterna. Moderaten Karl Sigfrid kommer att rösta nej, liksom även folkpartisterna Cecilia Wikström och Birgitta Ohlsson. Gott så, en till behövs.

Bland borgerliga bloggare är, för övrigt, inte motståndet entydigt. Dick Erixon tycker inte att lagen i sig är problematisk, utan att bristen på maktdelning är det, och Brynte Cronsköld menar att farorna överdrivs.

Jag har bara följt debatten kring signalavlyssningen med ett halvt öra. Dels för att det handlar om att anpassa lagstiftningen till teknikutvecklingen vilket är nödvändigt och dels för att motståndarsidan i stor utsträckning hänfallit åt ren hysteri. Faktakollen har inte heller varit på topp när fördämningarna väl brustit.

Sedan är det så -jag är ledsen om jag krossar några egon nu- men de mesta e-post (säg 99,9% eller däromkring) som skickas är inte intressant för FRA. Eller SÄPO. Eller Polisen. Eller Tullen, Kustbevakningen, EBM, FIPO, vilken annan myndighet som helst, organisation, rörelse, sammanslutning eller ens människor man känner. Möjligtvis lagras det hos NSA, men det verkar inte störa bloggosfären av någon anledning.

Problemet är dels lagringen i sig, och dels att verktyget (dvs lagens utforming) inte är så väl lämpad för målet. Möjlighet att spana på misstänkt kommunikation kan nog vara rimligt, och hoten som det handlar om är högst verkliga och bör tas på allvar, men inte på vilka sätt som helst. Det är en problematisk expansion av statsmakten att tillåta lagring av vad som i praktiken är all elektronisk kommunikation, oavsett om någon sedan faktiskt använder den till något eller inte. Därmed inte sagt att det är fel att göra ändringar i lagen, men de behöver utformas annorlunda.

Därutöver vore det också, ur demokratiskt hänseende, bra om riksdagen för ovanlighetens skull inte agerar som regeringens dörrmatta i en fråga där den verkliga majoriteten i riksdagen inte delar regeringens syn. Det är så det är tänkt att fungera, även om systemet i praktiken knappast är utformat på det viset.

—-

Andra intressanta bloggar om: ,

Thank you, Ireland

The Irish have been allowed what the rest of the Europeans have been denied: a chance to speak their mind on the EU Constitutional Treaty, now re-styled as the Lissabon Treaty. And they took it, with a decisive no vote, just as the French and Dutch voters did before their governments decided it was best not to ask them.

According to the rules this should mean that the treaty is dead and buried. But, with this being the European Union, this is not so. Calls for a new referendum have already been made, and from Brussels all we can hear is “We will continue forward!”. Stubborn, stupid and undemocratic.

The treaty itself was not particularly desirable, making the decision process smoother and expanding power at the European level, meaning more bureaucracy, more regulations and more government. Not at all what the EU should be about, and quite opposite to the fundamentally good ideas of a common market and free movement of people and goods. And, importantly, it is not what the European citizens seem to want, and when they get a chance to influence the project they resist it, often voting against further expansion of Union authorities.

In spite of this temporary victory, the Brussels effort will surely continue, and I would be surprised if the constitutional treaty will remain in its resting place for very long.

—-

Andra intressanta bloggar om: , ,
Technorati Tags: , ,

Döda politiska karriärers sällskap

Jag hade egentligen tänkt att skriva en längre text om FRA-omröstningen på måndag, och om varför riksdagsledamöter som Fredrik Federley, Annie Johansson, Fredrik Malm, Henrik von Sydow, och andra liberaler i kammaren närmast är skyldiga att ta emot slagen från den vinande allianspiskan och rösta efter sin övertygelse. Men istället för ännu en sådan text — ni kan läsa bra sådana hos HAX och Johan Ingerö, bland annat — nöjer jag mig med att visa upp denna inspirerande video av Fredrik Westerlund och Mattias Svensson.

Det finns en anledning till att Riksdagens ledamöter är människor och inte röstapparater. Den här omröstningen är en där skillnaden bör märkas.

—-

Andra intressanta bloggar om: , ,