Återremiss

Efter debatten i kammaren, som för all del fortfarande pågår men vars utfall förefaller färdigt, verkar det som att det kommer att bli en återremiss. Något bättre än ja, sämre än nej alltså. Vad resultatet av en sådan remiss blir får vi väl eventuellt se, men det är tveksamt om förändringarna kommer att vara av en sådan typ att förslaget blir bra.

Just nu argumenterar miljöpartisten Mehmet Kaplan för att FRA borde läggas ned helt. Det vore inte särskilt klokt, och det är oturligt att somliga motståndare mot lagen lägger fram både oseriösa och hysteriska argument. Frågor där säkerhet står mot individuella friheter är ofta svåra, och än svårare blir de när debatten grumlas.

Landets säkerhet är en viktig fråga. Det är den personliga integriteten — och i förlängningen de individuella friheterna — också. Som jag skrev tidigare så är den här lagen så klumpigt utformad att det senare får ta oacceptabelt med stryk.

Imorgon vet vi hur det blir. Just nu talar Annie Johansson — hon listar den negativa responsen från remissinstanser som SÄPO, bland andra, och uttrycker sin fortsatta skepsis. “Hade det hela bara rört sakfrågan hade beslutet varit lätt”, säger hon och hänvisar till partilojalitet. Hon meddelar att centergruppen (och hon själv) vill få till en återremiss. Hon fortsätter med ett angrepp på socialdemokraterna, och säger sedan att hon likt Dagny Taggart ska stå med rak rygg imorgon. När hon sedan ska bli mer specifik kring vad som behövs låter det som tillståndsmyndigheter och kommiteer är lösningen. Vi får väl se vad det blir.

Den borgerliga gruppen verkar ha kommit överrens om en återremiss under debattuppehållet för några timmar sedan. Det är i alla fall känslan man får.

—-

Andra intressanta bloggar om: ,