Statstelevisionen lever vidare

Utredningen om framtiden för det som kallas public service är färdig. Kristdemokraten Rose-Marie Frebran, som genomfört utredningen, föreslår att tv-licensen behålls (och därtill expanderas till att omfatta även datorer och mobiltelefoner). Ingen överraskning egentligen, men som Dick Erixon påpekar är argumentationen märkligt transparent.

Ur rapporten:

Om apparatkravet tas bort försvagas argumentationen för att avgiften är just en avgift. Avgiften får i stället mer karaktären av en skatt eftersom avgiften då tas ut även av den som inte har möjlighet att ta del av programföretagens utbud. Detta kan bland annat försvåra införande av mervärdesskatt på avgiften.

Det vore väl hemskt om vad som i praktiken är en skatt också kallades för det? Dessutom skulle det ju medföra svår arbetslöshet i Kiruna när det extra lagret av byråkrati skalas ned.

Statsfinansierad media är knivigt oavsett hur man ser på det, och när utbudet i huvudsak har sina motsvarigheter i de kommersiella kanalerna är det dessutom svårt att se behovet (om man nu ansåg att det fanns ett ifrån början). Kanske skulle vi rentav ha mer av dokumentärer, samhällsprogram och kulturmagasin om inte SVT åt upp en stor del av efterfrågan. Vänsterorienteringen lär däremot vara lika dominerande, oberoende av SVTs varande.

Det återstår att se vad regeringen gör med utredningen, men med tanke på omfamnandet av icke-borgerlig politik i allmänhet lär det inte bli några dramatiska förändringar. Å andra sidan har kulturministern föreslagit att reklamskatten tas bort, med ideologiska argument dessutom, så man vet aldrig.

—-

Andra intressanta bloggar om: , ,