The Web Campaigns

A perhaps somewhat geeky take on the presidential election can be found here, where Brian Yerkes takes a look at the websites of Obama and McCain. On this front, not surprisingly, Obama’s campaign has done a better job. Whether it actually matters or not remains to be seen. I would think not, but on the other hand, in a close election such as this promises to be, every advantage can turn out to be valuable. Deem for yourselves.

Apart from that, all I have to say is 2-0. ;)

—-

Andra intressanta bloggar om: ,
Technorati Tags: ,

Obama vs McCain

The Democrats have made up their minds and chosen Obama over Clinton, after a long and somewhat bitter race. Even Clinton has admitted defeat, and Obama can put his general election campaign on the road. Whether it was a good decision or not remains to be seen. The betting markets are currently giving Obama a 60 per cent chance of winning the presidency.

Johan Ingerö has issued a challenge (in Swedish), where various bloggers are guessing what the outcome will be, state by state. Ingerö himself has McCain winning 302 – 236, while Dick Erixon is even more optimistic (they both prefer McCain) guessing 343-195. I thought I would add my own prediction, for whatever it is worth. So without further ado:

States to McCain

Alaska (3)
Idaho (4)
Utah (5)
Colorado (9)
Arizona (10)
Nevada (5)
Montana (3)
Wyoming (3)
North Dakota (3)
South Dakota (3)
Nebraska (5)
Kansas (6)
Oklahoma (7)
Texas (34)
Missouri (11)
Arkansas (6)
Louisiana (9)
Indiana (11)
Ohio (20)
Kentucky (8)
West Virginia (5)
Virginia (13)
North Carolina (15)
Georgia (15)
Florida (27)
Alabama (9)
Mississippi (6)
Tennessee (11)
New Hampshire (4)
Connecticut (7)

States to Obama

Washington (11)
Oregon (7)
California (55)
New Mexico (5)
Minnesota (10)
Wisconsin (10)
Iowa (7)
Illinois (21)
Maine (4)
Vermont (3)
Massachussets (12)
Rhode Island (4)
New York (31)
New Jersey (15)
Pennsylvania (21)
Delaware (3)
South Carolina (8)
Maryland (10)
Hawaii (4)
Michigan (17)
Washington DC (3)

If you are keeping count that makes it 277 – 261 in favour of McCain. I would be surprised to see him win by a margin the size of those predicted by Ingerö and Erixon, but I do think he’ll come out ahead. Obama’s protectionism will win him some votes, especially in places like Michigan, but I don’t think it will be enough.

We’ll know in November.

Update: Here are Andreas Henriksson’s predictions.

Update 2: Here is a summary of the rather many predictions. It will be fun to see how it all goes.

—-

Andra intressanta bloggar om: , , ,
Technorati Tags: , , ,

Ska vi ha elitklasser?

Andreas Bergh uppmärksammar skolminister Björklunds rop efter elitklasser, och menar att han gör det för enkelt för sig.

Duktiga elever ska inte behöva sitta och rulla tummarna för att vänta in sina kamrater

Vilken snygg one-liner: målande bildspråk, “kamrater” istället för “svaga elever”, omöjligt att hävda motsatsen…
Men påståendet leder debatten helt fel. Duktiga elever är nämligen förknippade med en positiv extern effekt: de gör sina kamrater i klassrummet duktigare.

Och något senare:

Medan Granlund möjligen tror att det blir sämre för alla, verkar Björklund sälja reformen som en trivial Paretoförbättring. I själva verket är det en avvägning, som författarna ovan skriver i conclusions[…]

Bergh har säkert koll på forskningen, men jag undrar över relevansen. Elever går trots allt i skolan för att lära sig saker för sin egen skull. De är inte ett verktyg för sina klasskamrater, och bör heller inte vara det. Därmed faller väl poängen med den avvägningen. Elitklasser bör vara en fråga om huruvida de gynnar de tänkta eleverna, snarare än en jämförelse av deras vinst och andras förlust.

En annan fråga är vem som ska göra den bedömningen. Jan Björklund går att tolka som att det i någon mening är statens roll, åtminstone om han menar att det är statens roll att se till att det finns elitskolor. Möjligen ämnar han dock enbart röja undan hinder i nuvarande lagstiftning, och det vore i så fall välkommet. Med ett förbättrat skolpengssystem kan föräldrar avgöra vad som är bäst för deras barn, och frågan om vi ska ha elitklasser eller ej blir då en marknadsfråga och inget som politiker behöver avgöra med argument i ena eller andra riktningen, och med barnen som spelpjäser.

Samma resonemang kan för övrigt även föras när det gäller huruvida lärare ska behöva ha en examen från en lärarutbildning. Om föräldrarna väljer var barnen ska gå kan de själva besluta hur stor vikt de vill lägga vid det. Med tanke på lärarutbildningens nuvarande kvalitet verkar det ju litet tveksamt hur utvecklande det är att ha gått den …

—-

Andra intressanta bloggar om: , ,

Mona ljuger

Mona ljuger är namnet på en relativt ny blogg som påpekar felaktigheter och avslöjar lögner i Mona Sahlins olika utspel. Ett sådant initiativ riskerar alltid att förfalla i trams och pajkastning, men än så länge håller bloggen hög kvalitet och rekommenderas varmt. Tilläggas kan att det vore välkommet med en liknande blogg som granskade de borgerliga, på samma seriösa vis.

Det är talande att den här typen av granskning dyker upp på internet snarare än hos tidningar och tv, trots att den är en del av nyhetsjournalistikens viktigaste uppdrag. Tuff kontroll av politikers påståenden är viktig för att få en någorlunda saklig och intressant debatt, men jag gissar att medierna tror att det är att vara partisk att påpeka när en socialdemokrat (eller någon annan) far med osanning. Så är det naturligtvis inte.

—-

Andra intressanta bloggar om: , ,