The Financial Crisis

As the financial crisis rages on, and the stock market looks like a yo-yo, the calls for “doing something” gets ever louder. The ugly face of free market capitalism has finally been revealed, it is said, and it is time we deal with the greed once and for all.

Gerard Baker takes a different view in The Times.

The inner Marxist rather enjoys the spectacle of rich bankers becoming victims of their own unsustainable excess, proof of the inevitable internal contradictions of the market process. Picture editors never tire of those photographs of some trader holding his head in his hands as the numbers on the screen behind him bleed red.

Then the inner Stalinist takes over and rages at the injustice of it all. How dare these Masters of the Universe with their Porsches and their incomprehensible gobbledygook bring us to our knees? Annihilate the options traders!

Finally, we get to the inner Leninist, surveying the economic wreckage and calmly insisting that Something Must be Done.

That is roughly where we are now in the Great Panic of 2008.

He goes on to argue that it might be wise to not do too much after all, and rightly points out that a lot of the problems comes from the failure of the public-private monsters Freddie Mac and Fannie Mae, and earlier misguided regulation.

There may, of course, be things lawmakers could do to improve matters. Removing some regulations, adapting others, and perhaps creating a few carefully thought out new ones might all be very well. The relevant question is whether those are the ones we would get.

With the presidential election coming up, there is a substantial risk for populist measures, no matter who ends up winning. Such measures might cause even bigger worries in the future. The preferable way forward, it seems to me, is to wait a while before deciding if laws needs to be altered.

UPDATE: For insightful and interesting comments on the crisis, I recommend George Mason’s Arnold Kling, and in particular this post in which he sums up some of his opinions.

—-

Andra intressanta bloggar om: ,
Technorati Tags: ,

Lästips

Några lästips så här mitt i ytterligare en arbetsvecka med obefintligt bloggande.

1. Andreas Bergh konstaterar, med hjälp av Konjunkturinstitutet, att lågkonjunkturen här hemma kanske inte är fullt så allvarlig som man kan få för sig.

2. Johan Ingerö om vilka som egentligen är de konservativa i Sverige.

3. Skattebetalarnas nya webbsida om just skatter.

Förhoppningsvis blir det bättre med bloggandet framöver.

—-

Andra intressanta bloggar om: ,

Socialdemokraternas självbedrägeri

Mot bakgrund av den något märkliga situationen att Socialdemokraterna är populära i opinionsundersökningar samtidigt som partiledaren Mona Sahlin har lägre förtroende än statsminister Reinfeldt har Johan Ingerö skrivit en längre reflektion om varför det är så svårt för Sahlin att göra annat än att haspla ur sig vänsterromantiska floskler utan sakpolitisk innehåll. Huvudtemat är självbedrägeri, och inget parti har på samma sätt som Socialdemokraterna gått in för det. Medan retoriken ofta reflekterar partiets socialistiska arv, har politiken stegvis anpassats till verkligheten — stundtals på ett ganska radikalt vis. Det handlar om allt från statens roll som ägare och avreglering av marknader till inflationsbekämpande penningpolitik. På områden som pensionspolitiken befinner sig de moderna Socialdemokraterna rentav till höger om de amerikanska Republikanerna.

Men medan man insett nödvändigheten av denna politik för att kunna försvara bilden av sig själva som regeringsdugliga, har man behållit arbetarretoriken. Även det har varit nödvändigt av väljartaktiska skäl — många av väljarna (och partimedlemmarna) är starkt attraherade av vänsterromantiken (om än ej av dess konsekvenser om politiken skulle ha omsatts), och om Socialdemokraterna följt samma väg som exempelvis Tony Blair gjorde i Storbritannien skulle man inte klarat av att hålla vänsterkanten. Vänsterpartiet hade vuxit till sig rejält. Självbedrägeriet har blivit den ända vägen framåt, och så ingrodd att de flesta Socialdemokrater knappast hycklar — de tror på vad de säger, men agerar ändå annorlunda.

Kanske är detta en sällan uppmärksammad konsekvens av det svenska flerpartisystemet. I och med att väljarna har fler partier att gå till blir det svårare att ompröva inte bara sin politik, utan också sin framtoning. Delvis är Alliansen ett försök att lösa denna utmaning. Dessutom var det enklare för ett ytterparti som Moderaterna att röra sig mot mitten, eftersom det inte fanns något parti till höger om dem som väljarna kunde fly till.

Vad innebär detta för de borgerligas arbete?

Den analys som alliansen borde dra är alltså att socialdemokratin är retoriskt offensiv men politisk defensiv. Så syna korten! Eftersom de inte kommer gå åt vänster behöver inte alliansen heller göra det. Det gör inte deras partikamrater i Stockholm, och det råkar även vara den enda region i landet där vänsterblocket inte leder.

Jag instämmer. Alliansen borde vända på steken. Istället för att försöka vara de bästa socialdemokraterna, borde de tvinga sossarna att göra upp med sitt dubbelspel och samtidigt röra sig i en mer utpräglad borgerlig riktning.

—-

Andra intressanta bloggar om: ,

McCain’s Tax Hike

Obama has made a tax hike part of his campaign platform, but what about McCain? He says he will make the Bush tax cuts permanent, but can he actually do it with a hostile Congress? Greg Mankiw, of Harvard, makes use of the betting markets to come up with his answer: probably not.

P(tax hike / McCain) = 0.74.

That is, according to the Intrade betting, we are likely to see a significant hike in the top income tax rate even if McCain is elected President.

Assuming McCain wins the election, it will be interesting to see how well this holds up. If correct the near future does not look too good for those of us who would prefer lower taxes (and lower federal spending). This is hardly a surprise.

—-

Andra intressanta bloggar om: , ,
Technorati Tags: , ,

The Conventions

The conventions of the Democrats and Republicans are over, experts have speculated on the effect of various speeches, and the candidates themselves have presented themselves in a more official fashion. I have to admit to not having paid too much attention to the spectacle. There is something a bit silly about those conventions, and the speeches to a crowd that will cheer madly no matter what is being said, and overall I think the potential effect on the outcome of the election is a bit overestimated.

Certainly it’s a way to build momentum, but if gotten the momentum has to be kept all the way until November and there are plenty of chances to get the initiative back, if it’s currently in the hands of the opponent.

This time around the Democrats convention seems to have gone according to plan, with Clinton expressing support for Obama, and where Obama’s speech went down well, without being spectacular. On the Republican side there was a certain nervousness about Sarah Palin, but she handled the pressure well, gave a good speech, and the event appears to have energised the party.

Measuring the effect of the conventions is hard, but the betting markets currently favour Obama 57-42, while an average of polls gives him 47-44.

—-

Andra intressanta bloggar om: ,
Technorati Tags: ,