Liberalast i Riksdagen

Mattias Svensson, på Neos blogg, ber läsarna att tycka till om vem som är den liberalaste ledamoten i Riksdagen. Kandidaternas motioner ligger i grunden, och Svensson listar ett helt gäng sympatiska sådana.

Men det finns fler liberala förslag. Moderaten Gunnar Axén brukar vara pålitlig i de här sammanhangen och har i år förslag om att luckra upp spelmonopolet, avskaffa automatspelslagen och underlätta gårdsförsäljning av alkohol. Det senare är en fråga som ligger moderaten och vinprovaren Per Bill ännu varmare om hjärtat. Han har initierat hela fyra separata motioner i ämnet, och får även plus för att reservera PKU-registret för forskning. Bland moderaterna går även plus till Oscar Öholm för motioner om liberalare öppettider på krogen, sänkt åldersgräns för alkoholinköp och avskaffat förbud mot nattarbete, till Eliza Roszkowska Öberg som vill avskaffa lagen om byggnadstillstånd och hela byråkratin av smakråd, till Karl Sigfrid för motioner om en översyn av EU:s regleringsbörda, om avskaffad filmcensur och ett försvar av yttrandefriheten på Internet, Fredrik Schulte som vill avskaffa kampsportsförbudet, sätta gränser för kulturbidrag och myndigheters opinionsbildning, samt tillåta hembränning för husbehov och till Sofia Arkelsten som vill tillåta läkemedelsförsäljning i butik och insemination för ensamstående, samt avskaffa Systembolagets monopol och sänka alkoholskatten – av miljöskäl.

Det finns fler, och det är ju gott så. Ändå är det något fånigt över motioner som läggs helt utan hopp, eller ens ambition om, att de ska gå igenom. Vad är poängen? Det hela tillåter ledamöterna att profilera sig litet, men det känns inte så viktigt eftersom deras personliga profil har minimal effekt på lagstiftningen.

Problemet är, bland annat, att vi har partival och inte personval. Jag vet inte om en övergång, till exempel till det finska systemet, skulle få några stora konsekvenser för möjligheten att enskilda ledamöter framgångsrikt kan driva enskilda sakfrågor i Riksdagen (istället för i partigruppen och mot partiledningen), men det skulle ju knappast bli sämre.

Vem som är liberalast? Inte vet jag.

—-

Andra intressanta bloggar om: , , ,