Dags för euron?

47-53. Så ser det nuvarande opinionsläget ut, gällande att byta ut den svenska kronan mot euron, enligt en opinionsundersökning som presenteras i Svenska Dagbladet. Föga förvånande följs den av rop på att anordna en ny folkomröstning, både från den EU-positiva vänstern och från borgerliga. Ett exempel är socialdemokraten Jonas Morian.

I alla händelser hoppas jag på att frågan om EMU och euron åtminstone kommer upp till seriös diskussion igen. När nu 15 EU-länder redan har infört den gemensamma valutan och flera andra står på kö för att göra det, blir priset för att stå utanför allt högre.

Diskussion är ju aldrig fel, och i tider som dessa när kronan faller i jämförelse med större valutor kan det ju vara frestande att trycka på för ett medlemskap, men jag undrar om det verkligen är så klokt. Till att börja med är det långt ifrån uppenbart att det är en fördel att vara en del av eurozonen när det blåser snålt. Valutakursen är knappast det enda som är värt att titta på, och vi bör nog vänta till dess att krisen är över innan vi drar några alltför skarpa slutsatser. Men — oavsett detta — så finns det annat att ta hänsyn till. Euron är knappast enbart ett ekonomiskt projekt, utan framför allt ett politiskt. Det skulle knyta oss närmare samman med en byråkratisk organisation som är både stelbent och svårgenomtränglig, där ansvarsutkrävande är närmast obefintligt och de konstitutionella begränsningarna mycket små.

Diskussion om dessa saker är förstås välkommen.

—-

Andra intressanta bloggar om: , ,