Recently Read

  • Conn Iggulden’s Emperor: The Gates of Rome. The unpolished writing and cardboard characters put me off a little, and prevents this from being truly memorable. Still, seen as an adventure novel, it’s rather entertaining, and I will probably continue with at least one of the sequels. If I wanted to learn about the life of Julius Caesar, or get a picture of what life was like for an upper class Roman, I would probably pick something else.
  • Edward Lucas’ chilling account of the political reality of Putin’s Russia, The New Cold War: Revolutions, Putin’s Russia and the Threat to the West. Lucas, the Eastern European correspondent of the Economist, has covered the region for a long time and his knowledge and insight makes it a book well worth reading. He paints a worrying picture of a revanchist, nationalistic, country that has played the divide-and-rule game rather successfully, and that has its eyes on the ex-Soviet republics to its south and west. The next decade is likely to present some considerable challenges, and awareness in the West ought to be higher. I still have a chapter to go, but I whole-heartedly recommend it.

—-

Andra intressanta bloggar om: , , ,
Technorati Tags: , , ,

Snart är det valår

Opinionsundersökningarna trillar in, och de talar sitt tydliga språk: Alliansen ligger litet pyrt till. Trots rätt höga förtroendesiffror, och en illa omtyckt oppositionsledare, har man inte lyckats entusiasmera väljarna och sannolikheten för en vänsterregering är rimligen större än femtio procent. Ändå tror jag att utrymmet för fortsätt borgerlig riksdagsmajoritet är betydande.

Det krävs dock att Reinfeldt och kompani går på offensiven. De måsta måla upp en bild av Sverige som slår an oss folk, de måste placera sin politik i en historia så att människor vet var man är på väg, och de måste attackera de rödgröna där deras politik är oönskad och/eller orealistisk. Och de måste dra nytta av det faktum att Alliansen består av fyra partier. Valet avgörs inte i storstäderna eller på landsbygden. Det behövs en politisk berättelse för bådadera.

Moderaterna bör fokusera på sin styrka, ekonomin och det ansvarstagande regerandet, och kontrastera sig mot Sahlins lättviktiga kvällspresspopulism. De väljare som inte är intresserade av ideologi, utan främst av att saker och ting fungerar väl, och att livet kan fortgå utan större omvälvningar, är målgruppen.

Centerpartiet och Kristdemokraterna måste utmana socialdemokraterna på landsbygden. Centern med sin centraliseringsskepsis och regionalfokus; Kristdemokraterna, och Göran Hägglund, måste hårt driva sin nya folkkonservatism och bevisa att man inte längre är ett förbudsparti som från huvudstaden vill lägga sig i hur folk sköter sina hushåll. Frågan är om man klarar det?

Folkpartiet måste ta upp kampen mot storstädernas prefix-liberaler, och där bryta Miljöpartiets (något omotiverade) framgångsvåg. Det handlar om fildelning, integritet, miljön och livsstilsfrågor.

Det är dags för Alliansen att gå på offensiven. Ur ett mindre taktiskt perspektiv vore fortsatt borgerligt styre, trots de många brister som finns, att föredra framför den tabloidstyrda regleringsiver som sannolikt skulle vara Sahlins.

Johan Ingerö har förstås en hel del klokt att säga om saken.

—-

Andra intressanta bloggar om: , ,

Människohandel och prostitution

Mårten Schultz, på Juridikbloggen, skriver dessa kloka ord:

Det är en fundamental, fundamental i ordets rätta bemärkelse, skillnad mellan att köpa sex av en artonåring som vill ha extra fickpengar till en Canada Goose-jacka och att köpa sex av en neddrogad kvinna från Rumänien där ersättningen går till en råbarkad man utanför dörren.

Texten är läsvärd i sin helhet. Jag håller inte med om allt — framför allt är jag skeptisk till att sexköpslagen som helhet är en rimlig lag, även om den har positiva effekter det det gäller människohandel. Men jag är enig i att det behövs krafttag mot just trafficking, av ett flertal skäl, främst av allt på grund av brottets närmast obeskrivliga vidrighet. Schultz förslag tål att tänkas på.

Att stärka upp insatserna mot trafficking vore även att ge sig på en intäktskälla för den organiserade brottsligheten. Det är inte oviktigt.

—-

Andra intressanta bloggar om: , ,

Intergalactic Inflation

I’ve written about the sad story of Zimbabwean hyperinflation before. I always found the scale unimaginable, but this finding by Jason Kottke blows my mind.

The cumulative devaluation of the Zimbabwe dollar was such that a stack of 100,000,000,000,000,000,000,000,000 (26 zeros) two dollar bills (if they were printed) in the peak hyperinflation would have be needed to equal in value what a single original Zimbabwe two-dollar bill of 1978 had been worth. Such a pile of bills literally would be light years high, stretching from the Earth to the Andromeda Galaxy.

The Andromeda Galaxy is far away …

—-

Andra intressanta bloggar om: , , ,
Technorati Tags: , , ,

Svensk försvarsdebatt: var är verkligheten?

Sveriges försvarsdoktrin har, sedan en tid tillbaka, inte syftat mot neutralitet utan mot solidaritet med EU-länderna. Förändringen är, i alla fall speglat mot självbilden, rätt dramatisk, men någon vidare debatt har det inte blivit.

Nu har dock en sådan uppstått, åtminstone bland de närmast sörjande. Claes Arvidsson sammanfattar den väl på Svenska Dagbladets ledarblogg, och anmärker på bristen på verklighetsförankring avseende den officiella doktrinen. Sverige har i nuläget inte någon förmåga att leva upp till sina ambitioner.

Det är en viktig debatt som lätt förs åt sidan när akuta hot saknas. Försvarsförmåga är dock något som tar tid att bygga upp, och hot av olika slag flyter även idag omkring och kan växa till sig oväntat snabbt, särskilt om man tar solidaritetsförklaringen till EU-länderna — inklusive våra vänner i öst — på allvar.

När ambitionerna och verkligheten inte går ihop bör något ändras. Antingen får man skala upp satsningarna på försvaret, och vara förberedd att fullfölja sina ambitioner, eller så får man skala ned på de senare. Dagens självbedrägeri är inte seriöst.

—-

Andra intressanta bloggar om: ,

Why Do Large Firms Exist?

Wille Faler has written an interesting post, in which he points to inefficiencies in large firms (and governments), and predicts that the future belongs to smaller players, such as start-ups.

Large corporations as well as public sectors are hugely inefficient, and for good reason.
Both sides are to an alarming extent run by career bureaucrats: peoples incentives are bound to activity based targets rather than value based achievement.

The blog post makes a lot of sense. Given this, one is led to ask: Why do large firms exist? How can these bureaucratized beasts survive in the marketplace? Perhaps their size makes them more powerful rent-seekers, but even I doubt that that is sufficient to keep them afloat. Arnold Kling speculates on the topic, over at EconLog, although he ask the question the other way round. Given that large companies, in theory, could decentralize and let each department be run as a small company, why don’t they? They would have all the advantages of a start-up, plus the benefits that comes with size. In fact, why are there small firms at all? He provides three possible explanations:

  1. CEOs overestimate their ability to run their businesses.
  2. Firms are not primarily about making profit, but rather they are status games where people compete for top spots in the hierarchy.
  3. Risk management.

I think there’s something to all three of those, along with the rent-seeking potential (although decentralized firms would retain that potential). As 1 and 2 does not explain how large firms can survive, the question is if 3 can sufficiently compensate for this.

Ultimately I think there’s a lot to this:

Presumably, large firms will tend to be found in industries where large firms have a comparative advantage. It is not in the interest of managers of large firms to try to run divisions in a way that replicates the behavior of small firms, because that would be throwing away their comparative advantage.

And, with that in mind, I agree with Faler — start-ups will grow in importance in the foreseeable future. In the creative service-industries, responsiveness and communication with one’s customers, are necessary to be successful, and a large organization is not well suited for that. My prediction is that such firms will make up an ever larger share of the economy as technology drives further automation, and globalization means that others can do manufacturing and other large-firm businesses more efficiently.

—-

Andra intressanta bloggar om: ,
Technorati Tags: ,

Spotify, fildelning och framtiden

Jag kom nyss hem från en bloggarkväll hos Stockholms Handelskammare. Spotify stod på dagordningen, och företagets tidigare teknikchef, Andreas Ehn, beskrev hur tjänsten vuxit fram. Jag tänkte inte bli särskilt detaljerad om vad som sades, utan istället göra ett par allmäna reflektioner med träffen som utgångspunkt.

  • Det går att konkurrera med gratis. Eller åtminstone med “gratis”. När Spotify byggdes upp såg man inte iTunes som främsta konkurrent, utan snarare illegala tjänster som Pirate Bay. Frågan som krävde ett svar var: går det att skapa en kommersiellt gångbar tjänst i en sfär där materialet redan idag finns tillgängligt utan monetära kostnader. Svaret måste bli ja, oavsett om Spotify klarar av att upprätthålla tillräcklig lönsamhet. Skälen är förstås flera. Dels handlar det om användarvänlighet och om att minska de icke-monetära kostnaderna. Man slipper piratvärldens informationsbrus, kvalitetsosäkerhet och risker. Dels föredrar många troligen lagliga alternativ framför olagliga om skillnaden i kostnad, kvalitet och utbud inte är alltför stor. I västvärlden (och säkerligen på många andra håll) finns ganska starka normer som utgör motstånd mot regelbrott — även när reglerna inte uppfattas som rimliga i sig.
  • Olagliga tjänster har drivit på utvecklingen. I någon mening pekade spridningen av den illegala fildelningen på det tomrum på marknaden som fanns. Dessutom borde den ha gjort rättighetsinnehavare mer villiga att sälja licenser till företag som Spotify, för att på så vis åtminstone försöka få en del intäkter från något som pågår i alla fall. Därmed inte sagt att det illegala fildelandet är moraliskt försvarbart, vilket är en separat fråga.
  • Rättighetshanteringen utgör den största kostnaden. Särskilt vid uppstart. Det är givetvis ett olyckligt hinder för innovation, om än bevisligen inte ett oöverstigligt sådant. Förändrade regler vore önskvärda, men det är dels en väldigt långsam process givet marknadens transnationella natur, och dessutom en process med osäkert resultat. Jag misstänker att det på marginalen inte är här man bör lägga krutet. Däremot är det viktigt med stabila spelregler. Har man sådana finns det alltid entreprenörer som kan finna vägar runt de problem som regelverket skapar. Om reglerna däremot ständigt förändras blir det riskabelt att satsa alltför mycket tid och pengar på varje enskild lösning.
  • Allt eftersom Spotify-liknande tjänster växer kommer rättighetshanteringen bli bättre. Spotify har idag omkring en miljon svenska användare, och cirka sju miljoner totalt. Det är inte dåligt, men trots allt inte mer än en droppe i havet. Men allt eftersom denna typ av tjänster växer och blir ett än mer vanligt sätt att konsumera media på, stiger kostnaden för rättighetsinnehavare att inte ha sina produkter representerade. Därför är det inte orimligt att vänta sig att rättighetsinnehavarna förr eller senare kommer att vilja göra förhandligarna med tjänsteproducenterna billigare, kanske genom branschorganisationer eller på något annat vis. Det här är en poäng som jag tror borde ges större vikt i debatten.

Det finns mycket att säga inom området, och det ska onekligen bli spännande att se hur framtiden kommer att utvecklas. Medialandskapet 2015 kommer knappast att se ut som 2009.

—-

Andra intressanta bloggar om: , ,

Quote Of The Day: Project Cybersyn

Run an economy with an iPhone?  Sorry, there is no app for that.

That’s Alex Tabarrok in an interesting post on Project Cybersyn, an attempt by Chile’s socialist leader Salvador Allende to create a computer system that could be used to run the economy.

The story of a strong leader gathering information and making good centralized decisions for everyone appeals to many. In the real world it never works well, and often ends in tears.

—-

Andra intressanta bloggar om: , , ,
Technorati Tags: , , ,

Förstärkning till Neo

Magasinet Neo förbättrar laguppställningen genom att anställa den slagkraftige liberalen Johan Ingerö som redaktör. Det är goda nyheter. Ingerös blogg har alltid varit läsvärd och bjudit på infallsvinklar som stuckit ut bland de borgerliga bloggarna. Hans kunskaper om det politiska spelet gör också att vi kan vänta oss kunniga analyser inför valet som nu blott är ett drygt halvår bort.

—-

Andra intressanta bloggar om: , ,