Spotify, fildelning och framtiden

Jag kom nyss hem från en bloggarkväll hos Stockholms Handelskammare. Spotify stod på dagordningen, och företagets tidigare teknikchef, Andreas Ehn, beskrev hur tjänsten vuxit fram. Jag tänkte inte bli särskilt detaljerad om vad som sades, utan istället göra ett par allmäna reflektioner med träffen som utgångspunkt.

  • Det går att konkurrera med gratis. Eller åtminstone med “gratis”. När Spotify byggdes upp såg man inte iTunes som främsta konkurrent, utan snarare illegala tjänster som Pirate Bay. Frågan som krävde ett svar var: går det att skapa en kommersiellt gångbar tjänst i en sfär där materialet redan idag finns tillgängligt utan monetära kostnader. Svaret måste bli ja, oavsett om Spotify klarar av att upprätthålla tillräcklig lönsamhet. Skälen är förstås flera. Dels handlar det om användarvänlighet och om att minska de icke-monetära kostnaderna. Man slipper piratvärldens informationsbrus, kvalitetsosäkerhet och risker. Dels föredrar många troligen lagliga alternativ framför olagliga om skillnaden i kostnad, kvalitet och utbud inte är alltför stor. I västvärlden (och säkerligen på många andra håll) finns ganska starka normer som utgör motstånd mot regelbrott — även när reglerna inte uppfattas som rimliga i sig.
  • Olagliga tjänster har drivit på utvecklingen. I någon mening pekade spridningen av den illegala fildelningen på det tomrum på marknaden som fanns. Dessutom borde den ha gjort rättighetsinnehavare mer villiga att sälja licenser till företag som Spotify, för att på så vis åtminstone försöka få en del intäkter från något som pågår i alla fall. Därmed inte sagt att det illegala fildelandet är moraliskt försvarbart, vilket är en separat fråga.
  • Rättighetshanteringen utgör den största kostnaden. Särskilt vid uppstart. Det är givetvis ett olyckligt hinder för innovation, om än bevisligen inte ett oöverstigligt sådant. Förändrade regler vore önskvärda, men det är dels en väldigt långsam process givet marknadens transnationella natur, och dessutom en process med osäkert resultat. Jag misstänker att det på marginalen inte är här man bör lägga krutet. Däremot är det viktigt med stabila spelregler. Har man sådana finns det alltid entreprenörer som kan finna vägar runt de problem som regelverket skapar. Om reglerna däremot ständigt förändras blir det riskabelt att satsa alltför mycket tid och pengar på varje enskild lösning.
  • Allt eftersom Spotify-liknande tjänster växer kommer rättighetshanteringen bli bättre. Spotify har idag omkring en miljon svenska användare, och cirka sju miljoner totalt. Det är inte dåligt, men trots allt inte mer än en droppe i havet. Men allt eftersom denna typ av tjänster växer och blir ett än mer vanligt sätt att konsumera media på, stiger kostnaden för rättighetsinnehavare att inte ha sina produkter representerade. Därför är det inte orimligt att vänta sig att rättighetsinnehavarna förr eller senare kommer att vilja göra förhandligarna med tjänsteproducenterna billigare, kanske genom branschorganisationer eller på något annat vis. Det här är en poäng som jag tror borde ges större vikt i debatten.

Det finns mycket att säga inom området, och det ska onekligen bli spännande att se hur framtiden kommer att utvecklas. Medialandskapet 2015 kommer knappast att se ut som 2009.

—-

Andra intressanta bloggar om: , ,

One thought on “Spotify, fildelning och framtiden”

  1. “I någon mening pekar spridningen av den illegala fildelningen på det tomrum på marknaden som finns.”

    Fixade den raden åt dig.

Comments are closed.