DVD-försäljningen ökar — fungerar IPRED?

DVD-försäljningen ökar i Sverige. Det kan tolkas som en framgång för antipiratlagen IPRED — men är det en rimlig tolkning? Nicklas Lundblad är skeptisk, och undrar därtill om ökad försäljning av dvd:er verkligen är att betrakta som en förbättring:

Det finns åtminstone två sätt att se detta. Det första är att det är bättre att konsumenter skruvar tillbaka sina konsumtionsvanor om det innebär att den lagliga konsumtionen av film och musik ökar. Det andra att varje återgång till tidigare konsumtionsmönster betyder att lagen misslyckats i grunden.

IPRED motiverades med att det skulle bli lättare för nya lagliga tjänster att växa fram på nätet. När vi nu ser rejäla ökningar i DVD-försäljningen kan vi i dessa ökningar då se något annat än ett mått på lagens misslyckande? I stället för att skapa nya konsumtionsmönster på nätet har den tvingat tillbaka konsumenter i gamla konsumtionsmönster. Varje procentökning av DVD-försäljningen blir då empiriskt stöd för att lagen slagit snett och skadat de lagliga tjänsterna på nätet såväl som de olagliga.

Som Nicklas senare påpekar är empirin i själva verket rätt otydlig — det är svårt att avgöra vad som är en konsekvens av lagen och vad som skulle ha skett i vilket fall.

Frågan är hur som helst intressant. Hur avgör man om lagen verkligen varit effektiv? Även om det är ovanligt borde det vara ett självklart sätt att bedöma politiken, och om man inte kan se att lagen gör vad den är tänkt att göra borde man dra tillbaka den. Den har trots allt inget egenvärde.

Primärt bör man ta reda på om den olagliga fildelningen minskat (eller i alla fall är mindre än vad den annars varit). Branschen verkar ju inte anse det. Givet den minimala risken att åka fast, kombinerat med att folk i gemen inte betraktar beteendet som omoraliskt,  är det nog inte heller att vänta.

För egen del är jag skeptisk till lagen, även om jag anser det omoraliskt att sprida och tanka hem musik och film utan tillstånd. Jag ser den som en symbolisk, snarare än en praktiskt tillämpbar, lag. Sådana ställer generellt till med viss skada. Vägen framåt ligger i nya affärsmodeller — hur dessa ska se ut får vi se. Politiskt innebär det att minska hindren för entreprenörskap och företagsamhet, och sedan låta marknaden visa vilka modeller som fungerar. Lägre offentligt påbjudna kostnader, genom enklare regler och lägre skatter, snarare än försök att reglera fram önskade beteenden alltså.

—-

Andra intressanta bloggar om: , ,

Interesting Twitters

I’m still trying to figure out how to use Twitter properly. It seems difficult to find the good stuff, and I have yet to understand what type of information the short format is best suited for.

Perhaps forcing questions to be asked in a concise manner is a strong point. I enjoyed this one at any rate, by Garett Jones:

Do smart phones make waiting rooms uglier?

Any tips from twitter users out there?

—-

HT: Tyler Cowen
Andra intressanta bloggar om: ,
Technorati Tags: ,

Julkalendrar

Det är julkalendertider, i år även på nätet. I den liberala sfären finns följande radio/tv-kombination:

  • Boken Flyts tv-kalender. Det är Paues och Wallen som släpper en liten videosnutt om dagen.
  • Radiokalendern Kommunen. Jonas Sigedal och Niklas Elert har knåpat ihop en historia, som kommer rullas upp, ett podcast-avsnitt om dagen.

Kanske något att följa medan julen närmar sig.

—-

Andra intressanta bloggar om: ,