Läsvärt om flygsäkerhet

Arnold Kling och Nick Schulz:

The security process needs several things it is lacking. It needs continuous adaptation, with a strong focus on satisfying customers and improving results. It needs to find new and better methods of meeting the demands of customers who value safety as well as speed and efficiency. It needs to function in a dynamic environment, disciplined by rigorous competitive pressure.

[…]

In short, it needs the market.

Hur man ska få till en sådan konkurrens på ett område där öppna processer i sig riskerar att minska effekten är en knepig fråga. Att låta flygbolagen helt ansvara för säkerheten är inte ett politiskt realistiskt förslag, oavsett om det är önskvärt eller ej.

Över huvud taget är det svårt att diskutera bekämpning av terrorism i flygtrafiken, eftersom det är svårt att veta hur väl dagens åtgärder fungerar. Vi vet, av naturliga skäl, inte exakt vad som görs. Vi vet inte heller i vilken utsträckning det förhindrar terrorister att ta sig ombord. Det vi känner till är säkerhetskontrollernas misslyckanden.

Med det i åtanke är jag som bekant ändå rätt skeptisk mot de synliga åtgärderna. Dels tror jag inte att de utgör oöverstigliga hinder, och dels gör de flygresandet rätt besvärligt.

Frågan är också vad som händer om välfungerande åtgärder implementeras. Det går ju att ställa till stor skada på många sätt. De flesta har inget med flygplan att göra.

—-

Andra intressanta bloggar om: , ,

2 thoughts on “Läsvärt om flygsäkerhet”

  1. Hej

    Det talas så mycket om flygsäkerhet, säkerheten ombord på färjorna är lika med noll. Man kan lätt släpa med sig 100 ton trotyl och sedan spränga 3000 människor i sank mitt ute på havet.

    Eva

Comments are closed.