Israel och Ship to Gaza

Som en del i den blockad Israel (och Egypten) upprätthåller runt Gaza, har israeliska soldater bordat, och använt dödligt våld, mot fartygen i Ship-to-Gaza-konvojen. Såvitt jag vet handlar det inte om att förhindra att vapen smugglas till Gaza — något som annars är ett problem — utan snarare om saker som cement och matransoner. Åtminstone det tidigare ingår i blockaden.

Med anledning av detta har Mark Klamberg skrivit ett utmärkt inlägg, där han går igenom det folkrättsliga läget. Jag rekommenderar alla intresserade att ta del av det. (Åtminstone dem av er som befinner er tillräckligt långt ifrån skyttegravarna för att vara mottagliga för argument.)

Några slutsatser från Klamberg:

Om man kommer fram till att det inte råder en väpnad konflikt i området så blir slutsatsen att Israel inte får borda fartyg under andra staters flagg på det fria havet.

[…]

Frågan om Israel genom sina soldater brutit mot de mänskliga rättigheterna beror alltså på om soldaternas egna liv stod på spel. Ovanstående resonemang blir än starkare om man kommer fram till att det råder en väpnad konflikt.

Observera att väpnad konflikt avses i begreppets juridiska mening.

Som israelvän gör aktioner som denna mig ledsam. Överhuvudtaget finner jag blockaden vara omoralisk. Möjligen bidrar den kortsiktigt till att minska palestinsk tillgång till vapenmateriel, men samtidigt håller jag det för troligt att lösningen på problemet ligger i ökad ömsesidig handel. Palestinierna behöver bli rikare, få mer att förlora, för att utrymmet för extremisterna ska minska. Notera att det inte nödvändigtvis innebär att jag anser att fattigdom och orättvisor är konfliktens kärna.

Andra intressanta bloggar om: , , ,

Anders Borgs förebild

Idag dök det senaste numret av Magasinet Neo upp i brevinkastet. En snabb genombläddring ger vid handen att det finns mycket intressant att läsa däri. Innehållsförteckningen (samt några artiklar) hittar ni här.

Bland annat har Johan Ingerö intervjuat Anders Borg, och det är stundtals rätt intressant läsning. Mestadels håller sig Borg till den inslagna vägen, med fokus på statsfinanserna och makroekonomisk stabilitet, men formatet gör att han slipper ägna sig åt partipolitisk pajkastning och istället får utrymme att föra en del resonemang. Det är inget revolutionerande som sägs, men finansministern ger ett ödmjukt och försiktigt prövande intryck.

Ett och annat klart besked ges dessutom. Borg ger sin syn på de stödpaket till banker som klubbats igenom på olika håll i Europa, och framför allt i USA. I diplomatiska ordalag förklarar sig finansministern skeptisk, och deklarerar att om staten ska stoppa in pengar i svenska banker, kommer den att kräva ägande. Jag tror att det är en sund grundinställning, under förutsättning att staten snabbt återför ägandet till marknaden.

Dessutom nämner Borg att han sett till att på sina väggar få upp ett porträtt av den intressante och kloke 1700-talstänkaren Anders Chydenius. Bara en sådan sak! Texter av denna tyvärr rätt bortglömde ekonom och riksdagsman kan den nyfikne finna här.

Politiska intervjuer av detta slag är rätt ovanliga i Sverige. Jag hoppas att de blir fler, givetvis gärna även med politiker och tänkare från den andra planhalvan.

Andra intressanta bloggar om: , , , ,

Old Blog, New Look

As you can see, I’ve done some work on the presentation of the blog. The idea was to go simpler, and make sure as little as possible gets in the way of the actual content. Feel free to let me know whether you like it, and if there are any glitches.

Most likely, I’ll be making small tweaks as I find time. I hope you find it to be an improvement.

Quick Thoughts On The iPad

I found this remark, via Tyler Cowen:

The iPad makes using a computer less of a commitment and that has important implications for the way I compute. I like how I feel when I am using the thing.

I’ve had mine for a few weeks, and this rings true. I haven’t yet settled into a usage pattern, but I do like it. It subtly changes the experience from, say, browsing on a laptop.

For one thing, it’s much quicker to access. Even if it only shaves off a second or two, it makes a difference. I’m more likely to look things up when a thought pops into my head, than I was before. Overall, I’d say the immediacy of the device is the biggest change it brings.

It’s also more comfortable to read on it. Longer articles, or blogs, benefit from being displayed on a tall and narrow screen.

And it’s great for board games, especially when you sit opposite of your opponent, like in chess.

I’m curious to see where software will take it. But I’ve enjoyed mine so far.

—-

Andra intressanta bloggar om: ,

Har Sahlin hittat nyckeln till valet?

Dick Erixon reflekterar över den senaste tidens något förvirrande opinionsundersökningar. Om de är att lita på anser svenska folket att regeringen är bättre än oppositionen på att hantera kriser, samt även att Reinfeldt med god marginal är att föredra framför Sahlin i rollen som statsminister. Men trots detta vill svenskarna byta regering. Det kan ju tyckas litet märkligt.

Hos Johan Ingerö ser jag att Sahlin gjort följande, rätt orginella, uttalande:

Valdagen handlar om valet mellan förändring eller förbättring. Vi vill förändra politiken…

Har Sahlin därmed lyckats fånga upp något paradoxalt i den svenska opinionen?

Personligen har jag svårt att se annat än att valet kommer att bli jämnt. Motstridigheterna bland opinionsundersökningarna misstänker jag har att göra med att folk än så länge ger uttryck för sina preferenser utan att ta alltför stor hänsyn till regeringsfrågan. Många så kallade storstadsliberaler lockas av Miljöpartiets trendigt gröna fokus, utan att vara särskilt förtjusta i vare sig vänsterpartiets röda radikalism eller socialdemokraternas gråhet. När det handlar om vem som ska bilda regering, snarare än partipolitiska identitetssignaler, är det möjligt att de trots allt föredrar de borgerliga. Att få valdebatten att handla just om vem som ska regera är därför viktigt för Reinfeldt och alliansen. Misslyckas man med det ser det rätt ljust ut för de rödgröna.

—-

Andra intressanta bloggar om: , , , ,

Integritet i en social värld

Så här skriver Mathias Sundin, apropå att det visat sig att SÄPO under en lång period underlåtit att förstöra hemligt material som enligt lag ej får sparas:

Detta är, tyvärr, ett utmärkt exempel på varför man ska vara så oerhört försiktig på vilken information staten ska få. Det spelar ingen roll hur många lagar, regler, säkerhetsventiler och domstolsbeslut som finns, det går alltid att missbruka och det finns alltid organisationer och folk som inte gör sitt jobb.

Det är förvisso en giltig poäng, även om det är relativt svårt att övertyga folk om att den potentiella kostnaden för att kasta sådan försiktighet åt sidan är hög. Men samtidigt är det viktigt att minnas den mängd information som många av oss frivilligt sprider, och som den som vill — inklusive den statligt anställda — någorlunda enkelt kan sammanställa till en tämligen detaljerad bild över våra relationer, vår vardag, våra värderingar och våra privata bekymmer. Vi twittrar, facebookar, bloggar, och säkert en rad andra nya verb. Allt genererar information som finns tillgänglig för den som letar. Jag tror att man bör fundera på, och förhålla sig till, hela den bilden, snarare än att plocka ut skärvor och betrakta dessa var och en för sig.

Det är helt enkelt svårt att vara anonym, åtminstone för alla oss som delvis lever genom nätet. Kabelspaning och statligt insamlade register är bara en av många punkter som kringskär det privata, on än en viktig punkt. Det är värt att minnas; den information om oss som vi själva sprider är tillgänglig för alla som letar efter den.

Trots det bör man inte bli paranoid. Och inte heller bör man glömma bort fördelarna med det hela.

—-

Andra intressanta bloggar om: , , , ,

Weekend Listening: Romer On Charter Cities

I’d like to recommend the EconTalk podcast from a couple of weeks back. Russ Roberts talks to Paul Romer about the latter’s thoughts on what he calls charter cities.

Romer envisions a city where the rules about property and safety and contract and so on are rules that allow individuals to flourish in an urban setting in contrast to the cities they live in now where so many aspects of economic and personal life are dysfunctional. Charter cities would be havens for the world’s poor and could be created on uninhabited land in either rich or poor countries.

While the idea sounds somewhat utopian, it’s worth considering. The podcast is thought provoking, if nothing else.

You can also watch Romer on TED, speaking on the same topic.

—-

Andra intressanta bloggar om: , , ,

Grekerna blir inte yngre

EU blev överrens om ett krispaket för Grekland, och aktiemarknaden reagerade med jubel. Men blir det långvarigt?

Jag har, för att vara ärlig, ingen aning. Utan att ha hunnit sätta mig in i hur paketet ska fungera, är ställer jag mig dock något tvivlande. Åtgärderna köper, som jag förstår det, tid. Det är bra, om de underliggande problemen löses. Frågan är alltså om Grekland (och för all del även Portugal och Spanien) tar tillfället i akt och balanserar sin budget — inte bara på kort sikt, utan även framöver. Det är politiskt svårt, och det underlättas knappast av intrycket att det finns någon som står nedanför med ett skyddsnät.

Martin Flodén på Ekonomistas, påpekar dessutom att andelen av befolkningen som är äldre än 65 år kommer att öka drastiskt i medelhavsländerna — mycket mer än exempelvis i Sverige. Det kommer att bidra avsevärt till svårigheterna att minska de offentliga utgifterna. Och givet att skatteindrivningen i länderna är ineffektiv — en stor del av ekonomin är svart — är det minst sagt utmanande att öka skatteintäkterna tillräckligt, utan att det slår alltför negativt mot ekonomin.

Det är en knepig situation.

—-

Andra intressanta bloggar om: , , ,

Can Cameron Lead Hung Parliament?

As you know, the British voted yesterday, and with the results in all we can say is that the future looks uncertain. David Cameron’s Conservative party was a mere 20 seats away from majority, but will now need the support of Nick Clegg’s Liberal Democrats. He’s put a lot on the table in order to secure it, but it remains to be seen whether the LibDems are willing to take it.

All things considered, it’s a somewhat worrying outcome, given the dismal situation the country is in. The budget deficit is huge, and Gordon Brown is making it bigger every day. It’s an open question whether a coalition government (or a minority government) could garner support for the spending cuts that will be necessary. It’s important that they do, and not just for the sake of Britain.

As the Economist writes, there’s a very real possibility that there will be another election before long.

—-

Andra intressanta bloggar om: , , , ,