Har Sahlin hittat nyckeln till valet?

Dick Erixon reflekterar över den senaste tidens något förvirrande opinionsundersökningar. Om de är att lita på anser svenska folket att regeringen är bättre än oppositionen på att hantera kriser, samt även att Reinfeldt med god marginal är att föredra framför Sahlin i rollen som statsminister. Men trots detta vill svenskarna byta regering. Det kan ju tyckas litet märkligt.

Hos Johan Ingerö ser jag att Sahlin gjort följande, rätt orginella, uttalande:

Valdagen handlar om valet mellan förändring eller förbättring. Vi vill förändra politiken…

Har Sahlin därmed lyckats fånga upp något paradoxalt i den svenska opinionen?

Personligen har jag svårt att se annat än att valet kommer att bli jämnt. Motstridigheterna bland opinionsundersökningarna misstänker jag har att göra med att folk än så länge ger uttryck för sina preferenser utan att ta alltför stor hänsyn till regeringsfrågan. Många så kallade storstadsliberaler lockas av Miljöpartiets trendigt gröna fokus, utan att vara särskilt förtjusta i vare sig vänsterpartiets röda radikalism eller socialdemokraternas gråhet. När det handlar om vem som ska bilda regering, snarare än partipolitiska identitetssignaler, är det möjligt att de trots allt föredrar de borgerliga. Att få valdebatten att handla just om vem som ska regera är därför viktigt för Reinfeldt och alliansen. Misslyckas man med det ser det rätt ljust ut för de rödgröna.

—-

Andra intressanta bloggar om: , , , ,