Anders Borgs förebild

Idag dök det senaste numret av Magasinet Neo upp i brevinkastet. En snabb genombläddring ger vid handen att det finns mycket intressant att läsa däri. Innehållsförteckningen (samt några artiklar) hittar ni här.

Bland annat har Johan Ingerö intervjuat Anders Borg, och det är stundtals rätt intressant läsning. Mestadels håller sig Borg till den inslagna vägen, med fokus på statsfinanserna och makroekonomisk stabilitet, men formatet gör att han slipper ägna sig åt partipolitisk pajkastning och istället får utrymme att föra en del resonemang. Det är inget revolutionerande som sägs, men finansministern ger ett ödmjukt och försiktigt prövande intryck.

Ett och annat klart besked ges dessutom. Borg ger sin syn på de stödpaket till banker som klubbats igenom på olika håll i Europa, och framför allt i USA. I diplomatiska ordalag förklarar sig finansministern skeptisk, och deklarerar att om staten ska stoppa in pengar i svenska banker, kommer den att kräva ägande. Jag tror att det är en sund grundinställning, under förutsättning att staten snabbt återför ägandet till marknaden.

Dessutom nämner Borg att han sett till att på sina väggar få upp ett porträtt av den intressante och kloke 1700-talstänkaren Anders Chydenius. Bara en sådan sak! Texter av denna tyvärr rätt bortglömde ekonom och riksdagsman kan den nyfikne finna här.

Politiska intervjuer av detta slag är rätt ovanliga i Sverige. Jag hoppas att de blir fler, givetvis gärna även med politiker och tänkare från den andra planhalvan.

Andra intressanta bloggar om: , , , ,