Israel och Ship to Gaza

Som en del i den blockad Israel (och Egypten) upprätthåller runt Gaza, har israeliska soldater bordat, och använt dödligt våld, mot fartygen i Ship-to-Gaza-konvojen. Såvitt jag vet handlar det inte om att förhindra att vapen smugglas till Gaza — något som annars är ett problem — utan snarare om saker som cement och matransoner. Åtminstone det tidigare ingår i blockaden.

Med anledning av detta har Mark Klamberg skrivit ett utmärkt inlägg, där han går igenom det folkrättsliga läget. Jag rekommenderar alla intresserade att ta del av det. (Åtminstone dem av er som befinner er tillräckligt långt ifrån skyttegravarna för att vara mottagliga för argument.)

Några slutsatser från Klamberg:

Om man kommer fram till att det inte råder en väpnad konflikt i området så blir slutsatsen att Israel inte får borda fartyg under andra staters flagg på det fria havet.

[…]

Frågan om Israel genom sina soldater brutit mot de mänskliga rättigheterna beror alltså på om soldaternas egna liv stod på spel. Ovanstående resonemang blir än starkare om man kommer fram till att det råder en väpnad konflikt.

Observera att väpnad konflikt avses i begreppets juridiska mening.

Som israelvän gör aktioner som denna mig ledsam. Överhuvudtaget finner jag blockaden vara omoralisk. Möjligen bidrar den kortsiktigt till att minska palestinsk tillgång till vapenmateriel, men samtidigt håller jag det för troligt att lösningen på problemet ligger i ökad ömsesidig handel. Palestinierna behöver bli rikare, få mer att förlora, för att utrymmet för extremisterna ska minska. Notera att det inte nödvändigtvis innebär att jag anser att fattigdom och orättvisor är konfliktens kärna.

Andra intressanta bloggar om: , , ,