Miljöpartiet som statussymbol

Kan det vara så att stöd till Miljöpartiet är ett försök att öka sin sociala status? Niclas Berggren funderar i de banorna:

I en kultur där det anses ädelt att bry sig om miljön kan stöd till Miljöpartiet vara ett sätt att signalera att man är ädel. Att uttala sitt stöd för och att lägga sin röst på ett parti avgör inga val, och därför kan stödet och röstandet ses som symboliska, signalerande eller expressiva företeelser, snarare än som en föresats att faktiskt förändra världen.

Denna Robin Hansonska tankegång är förstås rätt spekulativ, och kan rimligen utsträckas till att förklara stöd till andra partier och politiska riktningar. Samtidigt tycks det mig svårt att reda ut vad som är vad. Social status är för de flesta primärt viktigt i relation till sin omgivning, snarare än till landet som helhet. Jag gissar att stöd till Miljöpartiet är vanligare bland dem som har miljöpartistiska vänner. Stödet till partiet skulle kunna vara ett sätt att höja sin status bland dessa, och uttrycka sin identitet som en person i det miljöpartistiska gänget. Men det skulle också kunna vara så att man befinner sig i denna gröna vänkrets, eftersom man har gemensamma grundvärderingar. Hur skiljer man på dessa (och andra) förklaringar? Och, givet att hypotesen är korrekt, varför har miljöpartistöd blivit en avsevärt starkare signal nu, jämfört med för fyra år sedan?

Det är ett intressant perspektiv att beskåda partisympatier ur, hur som helst.

—-

Andra intressanta bloggar om: , ,

En oas av opposition

Socialdemokraten Jonas Morian skriver läsvärt om bloggandets roll i en valrörelse. Specifikt handlar hans text om socialdemokraters bloggande. Den är ett inlägg i den diskussion som startades av Erik Laasko, men det han skriver är allmängiltigt.

Själv tror jag att alla politiska organisationer mår bra av en ständigt pågående intern diskussion – som gärna får vara öppen för alla. Valrörelser bör inte vara undantag. Och här ser jag stora möjligheter för just sociala medier att kunna fungera som oppositionella oaser i ett allt mer likriktat och centralstyrt budskapsflöde från partiledningen.

Politik mår bra av en öppen och uppriktig diskussion, med olika infallsvinklar och grundvärderingar. För egen del tillhör jag inte något politiskt parti, och känner därmed inte av något partipolitiskt tryck, men jag hoppas att partiernas ledningar kan få den insikt som Morian ger uttryck för, och därför håller sig ifrån att försöka likrikta budskapet på medlemmarnas bloggar.

—-

Andra intressanta bloggar om: , ,

Quote Of The Day – Greece And The Future Of Europe

[…] the architects of the euro assumed that it would foster political unity, in much the same way as some couples think that having a baby will help to save their marriage.

That’s Felix Salmon, writing about the future of European cooperation. It’s an interesting article throughout.

Greece’s situation is serious on it’s own, and given that other countries are weighed down by large budget deficits, it could very well spread. It’s difficult to predict what that would mean for Europe. I think the next decade will bring substantial changes – the drive towards an ever closer union has, for better or worse, suffered a weakening blow.

—-

HT: Megan McArdle
Andra intressanta bloggar om: politik, grekland, eu, euro, europa