Länktips: Wolodarski om Aftonbladet och Littorin

Som ett tillägg till min förra post i ämnet vill jag rekommendera läsning av Peter Wolodarskis text om Aftonbladets hantering av, och anklagelser mot, Sven-Otto Littorin. Den utgör en bra genomgång av de felbeslut som fattats på tidningen.

Integritetsvänner bör hålla ett öga på denna typ av händelser. Förvisso får personer i maktposition räkna med att inte kunna vara lika privata som den genomsnittlige, men det innebär inte att vad som helst är fair game. Åtminstone inte ur ett etiskt perspektiv.

HT: Juridikbloggen
Andra intressanta bloggar om: , , , ,

Odd Facts Of The Day

For quite a while now, the BP oil spill has put barrel upon barrel of oil in the Mexican Gulf. Alex Tabarrok puts the effects — or at least the effects on bird life — into perspective.

Number of birds killed by the BP oil spill: at least 2,188 and counting.

Number of birds killed by wind farms: 10,000-40,000 annually.

Number of birds killed by cars: 80 million annually.

Number of birds killed by cats: Hundreds of millions to 1 billion annually.

Don’t worry there is some good news.

Number of birds killed by fisheries: tens to hundreds of thousands annually (fortunately for the birds, some of these fisheries are now shut down).

Mind you, I’m certainly not claiming the event is insignificant. It isn’t. And I think it’s obvious that BP should pay for the damages they’ve caused (or their insurance company should, if they were insured against this type of thing). And, of course, there are other, presumably worse, environmental effects than dead birds.

Even so, it’s good to put things in perspective.

Andra intressanta bloggar om: , , ,

Aftonbladets partitest

Som ni vet fascineras jag av partitester av olika slag, och har skrivit om ett par sådana tidigare. Inte för att de är lämpade att användas för att avgöra vem man ska rösta på, men det är intressant att se vilka utfall de ger och hur de är konstruerade.

Nu har Aftonbladet knåpat ihop ett, som ni kan göra här. Istället för att ge resultatet i formen av diverse procentsatser, får man en tvådimensionell position, där det dels bedöms enligt hur konservativ/progressiv och dels hur socioekonomiskt höger/vänster man är. Antagligen har man inspirerats av Political Compass.

Det finns, vad jag kan se, inget enkelt sätt att länka till min resultatbild, men jag befinner mig så långt till höger det går, och en tredjedels väg ned på den konservativa halvan. Närmaste parti är Centerpartiet (mer vänster), följt av Kristdemokraterna (mer vänster, och mer konservativa).

Frågorna är ungefär som de brukar, vilket är helt okej. Jag saknar fortfarande frågor som rör inställningen till hur politik bör bedrivas, i termer av reformtakt, och så vidare. Dessutom saknas ideologiska frågor, vilket gör att frågeurvalet blir väldigt avgörande för var man hamnar. Med en annan uppsättning frågor hade jag rimligen kunna bli betydligt mer progressiv. Kul är dock att de sedvanliga sakfrågorna efterföljs av bedömningar av partiledarna, även om jag förstår det som att dessa svar inte påverkar resultatet.

Jag kan också tycka att storleken på resultatbilden är något för liten, och inte ger en känsla av att de svenska partierna överlag befinner sig relativt nära varandra. Å andra sidan är det, givet att syftet är att ge vägledning inför valet, ett begripligt beslut.

Socialdemokraten Jonas Morian kommenterar partitestet här.

Andra intressanta bloggar om: , ,

Sansat om Littorin

Aftonbladet har satt igång drevmotorn på alla cylindrar, och fler smaskiga detaljer om Littorins eventuella sexköp lär dyka upp. Mårten Schultz håller, som vanligt, huvudet kallt och konstaterar att tonläget möjligen är orimligt entusiastiskt:

Stämmer det att statsrådet begått det brott han nu anklagas för har Aftonbladet gjort en insats. Insatsen är inte att påvisa att ett statsråd begått brott. Vi begår alla brott ibland – vi främjar andras skattebrott, vi kör för fort, vi låter bli att lämna tillbaka leksaken som vi hittar bakom den långfingrade lillen i barnvagnen efter att vi kommit hem från affären. Det är ju till brott av denna dignitet som sexköpet hör. Småbrott. Enligt lagen är sexköp ännu jämställt med trafikförseelser och det är denna värdering som bedömningen av själva gärningen skall utgå från. Dessutom – nota bene – så är brottet ifråga sannolikt preskriberat. Det finns alltså inte något som Littorin kan hållas ansvarig för i en domstol idag.

Nu borde statsråd inte begå små brott heller, men det är nog svårt att hitta människor med någon social kompetens som inte begått något brott innan de hamnar i ledarskiktet. Det intressanta i Littorinaffären är det värderingsmässiga.

Om historien är sann så har Aftonbladet gjort en viktig insats för att avslöja att en företrädare för Moderaterna inte lever efter de värderingar som partiet starkt tagit ställning för – nämligen att sexköpet borde uppgraderas straffrättsligt till ett allvarligare brott.

Det är förvisso inte fel att publicera historier som denna, givet att man har väl på fötterna, och skriver på ett seriöst sätt. Taktiken att först utpeka en person som brottsling utan att närmare precisera sig är däremot osmakligt och fegt. Är Littorin skyldig är det värt att uppmärksamma, av just det skäl som Schultz anger.

Ytterst slår det hela mig som ännu ett led i den ytliga, och substansfattiga, journalistik som poserar som politisk granskning. Analyser av statsrådens förmåga att genomdriva sin politik, och insatta beskrivningar av dess effekter på landet, tycks vara för ansträngande och komplicerat för att våra medier ska orka med.

Utifrån mitt synsätt är det betydligt värre att Littorin ej förmått liberalisera arbetsmarknaden och reformera de system som står i vägen för lägre arbetslöshet, än att han eventuellt köpt sexuella tjänster. Kanhända är mitt synsätt ovanligt.

Andra intressanta bloggar om: , , ,

Almedalen: Wetterstrand vs Norberg

Om ni följer den här länken kan ni se en debatt mellan miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand och Johan Norberg. Samtalet handlar om miljöpartiets eventuella liberala drag, och om miljöpolitik i största allmänhet. Self-recommending, som det brukar heta i engelskspråkiga bloggar.

Några reflektioner:

  • Maria Wetterstrand säger en del saker som är lätt att instämma i. Utöver det uppenbara är hennes resonemang kring ekonomiska styrmedel som det mest effektiva sättet att bedriva miljöpolitik glädjande. Det är helt riktigt, och dessutom något som politiker, i sin regleringsvilja, sällan förstår. Samtidigt visar hon, i det exempel hon ger, att hon inte helt kan hålla sig till det. Hon talar om drivmedel för bilar, och vikten av att höja skatten på bensin. Så långt är allt väl. I samma stycke lägger hon dock till att hon även anser det utmärkt att reglera bensinmackar, på så vis att de även måste sälja alternativa drivmedel.
  • Även om Wetterstrand själv har många livsstilsliberala drag, är hon inte Miljöpartiet. Ur ett väljarperspektiv är det intressanta ytterst vilken politik partiet kommer att driva, och mitt intryck är att regleringsivern och naturromantiken är starkare än liberalismen.

Det är en bra debatt, med saklig diskussion och vänskaplig stämning.

Andra intressanta bloggar om: , , , ,

Länktips: Proffstyckarna

Vi befinner oss, som ni säkert vet, mitt i Almedalsveckan med politiska utspel till höger och vänster, och med ett oräkneligt antal intressanta debatter och seminarier. För egen del är jag inte där, och har tyvärr inte heller hunnit med att kommentera det hela.

Som väl är finns det andra som gör det, både i större kvantitet än jag skulle klara av, och framför allt med högre kvalitet. För läsare som är intresserade vill jag verkligen rekommendera Proffstyckarna. De utmärkta skribenterna Johan Ingerö och Jonas Morian har slagit sina påsar ihop, och ger en god bild av vad som pågår, en från höger och en från vänster. De olika utgångspunkterna gör bloggen intressant. Bägge två är dessutom fritänkare, som självständigt analyserar utspel och politik.

Läsvärt!

Andra intressanta bloggar om: , , ,

Are You A Natural Libertarian?

Lee Harris has written an essay containing some interesting ideas concerning the concept of natural libertarians. He explains the concept like this:

They knew they couldn’t stand the idea of someone else owning them, someone else telling them what to do or how to think, of someone else bossing them around. They all felt competent to manage their own lives and deeply resented any attempt by other people, including the government, to manage their lives for them. Rightly or wrongly, natural libertarians are firmly convinced that no one else can know their best interests more than they do. They insist on remaining in charge of their own destinies and bristle whenever other people seem intent on taking charge of their lives. Because natural libertarians respect their own independence, they respect the independence of others. They do not aspire to control other people’s lives, but when other people aspire to control theirs, they will resist tooth and nail. The natural libertarian will behave this way not because of an ideology, but because of his or her distinctive attitude towards life.

Arnold Kling offers up some comments, and suggests a test for natural libertarianism.

I think that most people resent being told what to do, and yet such people are not libertarians when it comes to other people being told what to do. I have a stronger criterion for natural libertrianism. When you see other people doing something that really offends you, are you willing to see the state allow that behavior to continue? Only if you can answer “yes” are you a natural libertarian. I think that there are very few natural libertarians.

Would you consider yourself to be a natural libertarian?

I agree with Kling’s view, that there aren’t very many such folks. Personally, while I do have some of the inclinations described in the first quote, and also would pass the test on some issues, on others I most likely wouldn’t. Ultimately, I’d rather stick with the label that is a part of this blog’s name.

Andra intressanta bloggar om: , ,

Happy 4th of July

[T]he flames kindled on the 4 of July 1776, have spread over too much of the globe to be extinguished by the feeble engines of despotism; on the contrary, they will consume these engines and all who work them.

With Thomas Jefferson’s hopeful message in mind, have a happy 4th of July!

Andra intressanta bloggar om: , ,

Outsider’s Guide To Swedish Politics

Non-Swedish readers of this blog who, for some reason, are interested in Swedish politics, would probably enjoy Tino Sanandaji’s guide to the upcoming general election. It covers all the major parties, including a brief historical overview for every one of them, and makes a rather good introduction.

Given the interest in the policies of the Nordic countries, in particular among the American left, articles like this one are very welcome.

—-

Andra intressanta bloggar om: , ,

Lästips: Även rasister är medborgare

En handläggare på Migrationsverket skrev, för en tid sedan, några rader på Facebook som myndigheten menar kan uppfattas som rasistiska. (Exemplet som kan läsas i DN-artikeln slår mig inte som överdrivet allvarligt, men det är inte så viktigt för sakfrågan.) På grund av detta utreder man nu om handläggaren bör avskedas.

Det kan möjligen tyckas rimligt vid en första anblick, men funderar man ett varv till är det faktiskt rätt upprörande. Jakob Heidbrink förklarar varför:

För när skiljde vi senast en tjänsteman i socialförvaltningen för att denna tycker att socialbidragstagare är lata? När skiljde vi senast en polis från tjänsten för att hon tycker att brottslingar är slödder? När skiljde vi senast en tjänsteman på Skatteverket från tjänsten för att hon tycker att skatterna i Sverige är orimligt höga?

[…]

Det allmänna skall ge fanken i vad medborgarna tycker och tänker. Det allmänna har, precis som andra arbetsgivare, rätt att av sina tjänstemän kräva att de sköter sitt jobb och att de är lojala mot myndigheten. Men det allmänna har inget att skaffa med tjänstemannens politiska inställning. Det får inte spela någon roll om någon är moderat, socialdemokrat, sverigedemokrat, vänsterpartist, anarkist eller vad som helst annars. Det allmänna skall inte styra våra politiska uppfattningar, utan skall implementera medborgarnas politiska uppfattningar.

Tjänstemannen i det aktuella ärendet har inte påståtts ha misskött sitt jobb. Han har inte påståtts ha bemött utlänningar på ett olämpligt sätt. Han har över huvud taget inte påståtts ha misskött sig. Han påstås ha olämpliga åsikter.

Jag har egentligen inte så mycket att tillägga, utöver att jag anar en oroande utveckling vars konsekvenser vi kommer att vilja slippa.

Givetvis är rasism något som, när det förekommer, bör bekämpas. Men inte med vilka medel som helst.

—-

Andra intressanta bloggar om: , , ,