Lästips: Amerikanska underskott, europeisk expansion

Läs gärna Johan Ingerö, som tar hjälp av den amerikanska budgetunderskottet för att blicka in i EU:s framtid.

Och det är just EU som är poängen med det här inlägget. Sveriges budget är, liksom flera amerikanska delstaters, helt under kontroll. Intäkt och utgifter går ihop, och i grund och botten är systemet sunt – även om det givetvis alltid finns saker att förbättra.

Men tänk lika många år fram som grafen här ovan visar. Hur stor kommer EU:s överstatliga kaka av ekonomin att vara då? Bara en mycket våghalsig bookmaker skulle våga bjuda odds på annat än att den kommer vara större. Mycket större. Och vad vet vi om EU:s finansiella kontroll?

EU:s budget kommer rimligen fortsätta öka i storlek, och inte på bekostnad av de nationella statsutgifterna. Den utgör helt enkelt den offentliga expansionens senaste betesmarker. Om tillväxten hänger med behöver det inte skapa statsfinansiella problem, även om det finns andra skäl att invända. Men kommer den det?

Andra intressanta bloggar om: politik, eu, usa, tillväxt

Skattetryckets utveckling

Via Andreas Bergh, som konstaterar att rätt mycket har hänt sedan slutet av 1980-talet, noterar jag denna graf över skattetryckets utveckling. Som Bergh skriver:

1989: 56,5 %
2010: 45,8%

Det är, givet politikens inbyggda (och inte nödvändigtvis negativa) tröghet, en god utveckling. Särskilt om man tar hänsyn till att vi under stora delar av denna period har haft socialdemokratiska regeringar, vilkas retorik antytt en önskan om motsatt utveckling.

Egentligen är storleken på de offentliga utgifterna intressantare. Denna graf ger visar att de, i absoluta tal, ökat med knappt 12% sedan år 2000. Jag hittar inte motsvarande BNP-siffror, men mitt intryck är att staten minskat om man tar hänsyn till tillväxten.

Andra intressanta bloggar om: politik, skatter

Politiker och journalister i samma båt

Missa inte Isobel Hadley-Kamptz om politikers och journalisters lyxfokus, och snäva innerstadsperspektiv.

Man måste vara mycket naiv om man inte tror att detta påverkar journalistik eller politik. Att lägga 380 miljoner plus 104 miljoner per år för driften på en spårväg längs Strandvägen, en sträcka som både trafikeras med buss och passar för en kortare promenad, samtidigt som pendeltågen så ofta står stilla är en tydlig prioritering.

Det är också medias egenartade tolkning av vilka som utgör de viktiga “storstadsväljarna” – en grupp som alltid tycks bestå av den innerstadsboende övre medelklassen snarare än av ensamstående mammor i Skärholmen.

Det finns en hel del som är tänkvärt i texten, så läs gärna hela. Förutom det enhetliga perspektiv som riskerar ge visst tunnelseende, kan man även fråga sig hur väl journalisterna klarar av sitt granskande uppdrag när de ordnar gemensamma grillfester i bostadsrättsföreningen med målen för granskningen.

Se även Johan Ingerö, och Sakine Madon, för fler kommentarer.

Andra intressanta bloggar om: politik, journalistik, media, ankdammen

Centerns politiska profilering

Anna-Karin Hatt,  it-minister och centerpartist, har skrivit en debattartikel där hon pekar ut riktningen för Centerpartiet. Eller gör hon det?

De flesta vill ha solidaritet med dem som behöver stöd, men vill också att den egna ansträngningen ska löna sig. De flesta älskar storstadens puls, men vill samtidigt att mjölken i barnens dricksglas ska vara mjölkad i närheten. De flesta vill ha bilens frihet, men tycker att det som ökar koldioxidutsläppen ska kosta mer. De flesta tror på individens frihet, men månar samtidigt om vårt ansvar för varandra. De flesta betalar gärna skatt till det vi måste lösa gemensamt, men vill inte betala en hundralapp mer än vad som behövs för det.

Vår utmaning är att balansera de behoven, att frigöra den kraft som kan möjliggöra nya utvecklingssprång, och lägga grunden för ett bättre, framtida Sverige.

Man får leta med förstoringsglas efter svenska politiska partier som inte håller med om allt som står ovan. Efter detta följer ett åttapunktsprogram med tillräcklig floskeldensitet för att skapa ett svart hål.

Är det så här idéutvecklingen ser ut i Alliansen väntar mörka dagar framöver. En smula politiskt mod, i form av skarpa tankar som inte alla stämmer in i, skulle lysa upp.

Andra intressanta bloggar om: politik, centerpartiet, liberalism, borgerlighet, idedebatt