Skattetryckets utveckling

Via Andreas Bergh, som konstaterar att rätt mycket har hänt sedan slutet av 1980-talet, noterar jag denna graf över skattetryckets utveckling. Som Bergh skriver:

1989: 56,5 %
2010: 45,8%

Det är, givet politikens inbyggda (och inte nödvändigtvis negativa) tröghet, en god utveckling. Särskilt om man tar hänsyn till att vi under stora delar av denna period har haft socialdemokratiska regeringar, vilkas retorik antytt en önskan om motsatt utveckling.

Egentligen är storleken på de offentliga utgifterna intressantare. Denna graf ger visar att de, i absoluta tal, ökat med knappt 12% sedan år 2000. Jag hittar inte motsvarande BNP-siffror, men mitt intryck är att staten minskat om man tar hänsyn till tillväxten.

Andra intressanta bloggar om: politik, skatter