Updated look

As you can tell, at least if you’ve been here before, I’ve updated the look a bit. As I stated last time, it’s a work in progress. Hopefully it’ll make it easier to read. Like it? Hate it? Don’t hesitate to let me know!

Should The Debt Ceiling Be Removed?

Thomas Sowell thinks it’s worth considering, writing in the National Review:

The national-debt-ceiling law should be judged by what it actually does, not by how good an idea it seems to be. The one thing that the national-debt ceiling has never done is put a ceiling on the rising national debt. Time and time again, for years on end, the national-debt ceiling has been raised whenever the national debt got near whatever the current ceiling was.

Regardless of what it is supposed to do, what the national-debt ceiling actually does is enable any administration to get all the political benefits of runaway spending for the benefit of their favorite constituencies — and then invite the opposition party to share the blame, by either raising the national-debt ceiling or voting for unpopular cutbacks in spending or increases in taxes.

The idea of a debt ceiling is good, provided that the law creating it is credible. In its American version, clearly it’s not. And it can’t be reformed into credibility either, because what it comes down to is not how the law is written but how it’s treated by the lawmakers.

The law should be repealed, and the debt ought instead to be debated in a more appropriate context: budget negotiations.

Andra intressanta bloggar om: politik, usa, ekonomi, finanskris, statsskulder

Debt Ceiling Debate Summed Up

Tim Harford tells you all you need to know to get a grip on the absurdity that is the U.S. debt ceiling debate. Key sentences:

“Mum, I’m confused. You and Dad knew what your income was going to be and you agreed all the spending. So, basically, you agreed spending that would guarantee that you’d break through the debt ceiling. So you’ve agreed to exceed the debt ceiling.”

“Yes – we agreed to exceed the debt ceiling. But we haven’t agreed to raise it. That’s the problem.”

“But that doesn’t make any sense!”

“It doesn’t matter that it doesn’t make any sense. The point is he has bargaining power now.”

As they say, read the whole thing.

I find the debate bizarre. Why have a debt ceiling, if it doesn’t actually mean anything? Because of its misguiding name, one might have thought the point of the law was to direct lawmakers into creating budgets that would keep the balance from breaking through the ceiling. But instead, it’s just an opportunity to get a new roof every few years.

Andra intressanta bloggar om: politik, usa, budget, finanskris, ekonomi

Om gårdagens illdåd

Jag har inte riktigt förmågan att sätta ord på det som skedde igår. Det är ledsamt. Och det kommer antagligen att ske då och då, för det går inte att förena ett öppet samhälle med de kontroller som krävs för att förhindra varje ondsint galning. Det öppna samhället är värt att bevara, nödvändigt för fortsatta framsteg.

Dere skal ikke få ødelegge oss.

Dere skal ikke få ødelegge vårt demokrati og vårt engasjement for en bedre verden.

Vi er en liten nasjon, men vi er en stolt nasjon.

Ingen skal få bombe oss til taushet.

Ingen skal få skyte oss til taushet.

Ingen skal noensinne få skremme oss fra å være Norge.

Så sade Norges socialdemokratiska statsminister, Jens Stoltenberg, igår. Det hela verkar hanteras väl, och på något sätt tror jag att norrmännen klarar av situationen bättre än vad vi gjort här. Deras historia har förberett dem.

Allt vi kan göra är att sörja de fallna, och även fortsättningsvis vägra att låta galningar styra den politiska debatten.

Andra intressanta bloggar om: politik, norge, terrorism, auk, jens stoltenberg

http://intressant.se/intressant

Är Rick Perry USA:s näste president?

Sveriges mest kunnige kommentator av amerikansk politik, Mathias Sundin, rapporterar att texasguvernören Rick Perry troligen är redo att ställa upp i nästa års val. Han ger även en översiktlig bild av Perry, och konstaterar att han har åtminstone ett riktigt bra kort på handen.

Argumentet för Rick Perry är detta:

Hälften av alla jobb som har skapats netto under president Obamas tid i Vita huset har skapats i Texas.

Enligt Federal Reserve Bank i Texas har det skapats 496 000 jobb i USA mellan juni 2009 och april 2011. 237 000 av dessa i Texas.
Se framför er en debatt mellan president Obama och guvernör Perry i oktober 2012. Perry ser Obama i ögonen och säger att du skötte de 49 andra delstaterna. Där skapades hälften av jobben. Jag skötte om en delstat, där skapades lika många. Vore det inte bättre att jag tog hand om alla 50 delstater?
Givet en nationell arbetslöshet på runt 9% är det givetvis något som kommer tilltala väljarna. Möjligen är det dock inte fullt så imponerande som det verkar. Arbetslösheten i Texas är 8%, och man kan nog anta att en del av jobbtillväxten beror på inflyttning mer än något annat. Det är en öppen fråga om Obama, i en eventuell kampanj mot Perry, kan sätta en, för egen del, fördelaktig spin på siffrorna.
Oavsett om det blir Perry eller ej, är min bedömning att republikanerna behöver en starkare figur än de nuvarande kandidaterna för att kunna utmana Obama på allvar.

Övervakning, privat och offentlig

Vi blir alltmer övervakade, både av det offentliga i form av staten eller EU, och av privata aktörer. Fredrik Krohnman reflekterar över hur våra reaktioner skiljer sig åt, beroende på vem som samlar ihop informationen.

När vinstdrivande företag som News of the World bryter lagen och Facebook misstänks för att lämna uppgifter vidare blir reaktionerna med rätta kraftiga.
Färre verkar bekymras när den statliga övervakningsmaskinen rullar på.
När ilskan över Murdochtidningen har lagt sig är det dags att vi tar oss en funderare på vilken information vi tycker att staten och EU-kommissionen bör ha tillgång till. Men också på vad vi själva väljer att visa upp på Facebook och andra nätforum.

Vi bör självklart inte förbjuda medborgare från att frivilligt publicera information om sig själva i offentliga forum, även om det senare kan få negativa konsekvenser. Men det finns samtidigt skäl att se upp. Kombinationen av massövervakning och svaga demokratiska institutioner (som i fallet EU) är en farlig kombination. Det handlar inte så mycket om att någon sitter och läser och tar del av information om var och en — så intressanta är vi generellt inte. Det handlar snarare om de fall där någon får för sig att det kan vara bra, kanske för att någon är kontroversiell, kanske för att någon oppositionsledare ser ut att bli framgångsrik. Kanske bara för att det är enkelt. Och även om så inte sker, kan även misstanken påverka beteenden.

Det är också värt att notera att det inte nödvändigtvis spelar så stor roll om informationen befinner sig i privata eller offentliga händer. Det offentliga kan alltid utnyttja sin maktposition och rekvirera information från den privata sfären.

Det som är oroande är bristen på förståelse för att det finns flera olika intressen som måste samvägas, alla ytterligt viktiga.

Andra intressanta bloggar om: politik, eu, sverige, övervakning, fra

Att sabotera för de svaga

Så här skriver Kurt Junesjö, titulerad arbetsrättsexpert, på Brännpunkt i dagens SvD:

I stället för de ständiga attackerna mot Las behövs ett förstärkt anställningsskydd för unga som drabbas långvariga tidsbegränsade anställningar, för kvinnor som diskrimineras på grund av barnledighet, för äldre som på grund av urholkade turordningsregler blir av med sin försörjning och drivs ut i långtidsarbetslöshet.

Vad tror Junesjö egentligen blir konsekvensen av att ta bort ytterligare konkurrensfördelar från dessa onekligen utsatta grupper? Mer eller mindre arbetslöshet? Visst, för de starkare inom grupperna kan det vara gynnsamt med starkare arbetsmarknadsregleringar. Men är det inte resten som verkligen är utsatta?

Att man ogillar hur världen ser ut och fungerar, innebär inte att alla åtgärder för att förändra tillståndet är bra. Det är inte endast avsikten som räknas. Åtminstone om man vill åstadkomma mer än att signalera sin godhet.

Andra intressanta bloggar om: politik, sverige, arbetsmarknad, las, ekonomi