Att sabotera för de svaga

Så här skriver Kurt Junesjö, titulerad arbetsrättsexpert, på Brännpunkt i dagens SvD:

I stället för de ständiga attackerna mot Las behövs ett förstärkt anställningsskydd för unga som drabbas långvariga tidsbegränsade anställningar, för kvinnor som diskrimineras på grund av barnledighet, för äldre som på grund av urholkade turordningsregler blir av med sin försörjning och drivs ut i långtidsarbetslöshet.

Vad tror Junesjö egentligen blir konsekvensen av att ta bort ytterligare konkurrensfördelar från dessa onekligen utsatta grupper? Mer eller mindre arbetslöshet? Visst, för de starkare inom grupperna kan det vara gynnsamt med starkare arbetsmarknadsregleringar. Men är det inte resten som verkligen är utsatta?

Att man ogillar hur världen ser ut och fungerar, innebär inte att alla åtgärder för att förändra tillståndet är bra. Det är inte endast avsikten som räknas. Åtminstone om man vill åstadkomma mer än att signalera sin godhet.

Andra intressanta bloggar om: politik, sverige, arbetsmarknad, las, ekonomi