Buffet On Getting Rid Of The Deficit

I could end the deficit in 5 minutes. You just pass a law that says that anytime there is a deficit of more than 3% of GDP all sitting members of congress are ineligible for reelection.

I expect they will strike a deal, although not a very good one. There will be some modest tax increases — which seems appropriate under the circumstances — and some pretend spending cuts. The way they will do it, is to cut spending in the future. Then, after they’ve been re-elected, there is a high probability that the cuts will be cancelled before they actually happen.

HT: Signal vs Noise
Andra intressanta bloggar om: politik, usa, ekonomi, budgetunderskott, finanskris

Key Sentences On Immigration

From Tino Sanandaji:

Integrating does not mean you have to destroy your identity. Learning Swedish doesn’t mean you have to forget your native language. Learning the informal rules which guide work and social life doesn’t mean you have to forget the rules from your home country. You can be proud of your Kurdish heritage, but simultaneously proud of your Swedish upbringing and citizenship.

The blog post offers a lot to consider, in particular for people who want a liberal immigration policy, but recognize that there is plenty of room for improvement.

Andra intressanta bloggar om: politik, invandring, multikulturalism, integration

Om det här med medias kvalitet

Då och då citerar jag exempel på märkligheter från svenska journalister, som ofta visar på bristande kunskaper och, kanske, låg yrkesstolthet. Men jag vet inte riktigt vad jag ska säga om detta scoop, där MediaMarkt ska fås att be om ursäkt för OnOffs konkurs …

HT: Johan
Andra intressanta bloggar om: ekonomi, journalistik, sverige

http://intressant.se/intressant

Brottslighet och motmedel

Expressen rapporterar att Sverigedemokraterna avser bli Sveriges nya parti för lag och ordning, och Jimmie Åkesson har även skrivit en debattartikel i Svenska Dagbladet på temat. Man måste tillstå att det är märkligt att de övriga riksdagspartierna lämnat fältet öppet på området, kanske särskilt Socialdemokraterna och Moderaterna, vars väljargrupper fäster stor vikt vid frågan. Expressen beskriver de mer konkreta förslagen så här:

* Avskaffa preskriptionstiden för grova våldsbrott.
* Avskaffa mängdrabatten för grova brott.
* Ge polisen möjlighet att i vissa fall få använda brottsprovokation.
* Göra en fullständig översyn av brottsoffers situation.
* Förstärka gränsskyddet med inspiration från Danmark och Norge.

Möjligen inte så kontroversiellt, även om jag tycker att brottsprovokation är rätt motbjudande i en rättsstat. Det innebär trots allt att staten uppmanar människor att begå brott, och sedan bestraffar dem om de går i fällen. Så bör inte en neutral rättsskipare agera. Och det finns, trots allt, en poäng med preskriptionstider, särskilt eftersom resurserna är begränsade. Sedan är ju fokus, inte särskilt överraskande givet avsändaren, på invandrare.

Givet det fokuset, och givet att invandrare är överrepresenterade både som förövare och brottsoffer, tycks det mig finnas ett givet förslag som inte förekommer från Sverigedemokraterna, och som inte handlar om hårdare straff. Det finns nämligen ett annat sätt att göra brottslighet dyrare. Vi måste öka sannolikheten att brottslingar fångas in. Det innebär fler poliser på gatorna, och särskilda enheter som ser till att upprätthålla lag och ordning i de områden där tillståndet är sämst. Det är både en ordningsfråga, och en rättvisefråga. Alla de skötsamma människor som bor i utsatta områden förtjänar att kunna verka i trygghet.

Andra intressanta bloggar om: politik, brottslighet, invandring, sverige, sverigedemokraterna

http://bloggar.se/om/

Svensk medias USA-kunskaper

Kvaliteten på svensk nyhetsrapportering brukar inte hålla någon imponerande kvalitet överlag, framför allt inte när det rör utlandet, och allra särskilt USA. Johan Ingerö har hittat följande pärla, citerad nedan inklusive hans kommentar:

“USA:s president Barack Obama bjuder in representanter för både demokrater och republikaner till Vita huset för USA har nått gränsen för hur mycket pengar landet får låna och riskerar att inte kunna betala räkningarna i augusti om inte kongressen godkänner ett nytt budgetavtal. Han avfärdar kortsiktiga lösningar som att bara höja lånetaket, vilket han liknar vid att sparka en tomburk framför sig, skriver Reuters. Taket är nu 14,3 biljoner dollar.” 

Här får man intrycket att det är Republikanerna som vill höja lånetaket, medan Demokraterna avfärdar detta som en kortsiktig lösning. Vilket är en smula intressant då det alltså förhåller sig precis tvärtom.

Det finns sannerligen skäl att kritisera republikanernas hållning, men det är irrelevant i sammanhanget. Dels för att detta ska vara nyhetsrapportering, och alltså ge en saklig bild av skeendet, och dels för att beskrivningen ovan hur som helst har noll koppling till verkligheten.

Man blir onekligen litet nyfiken på hur det kan förhålla sig på det här sättet. Vinklingen, som förvisso är vanlig, är knappast någon konspiration — däremot misstänker man ju att journalistens förutfattade meningar sitter så djupt att hon inte kan se den bristande sakligheten. Därtill kan det passera eftersom de flesta svenskar, av helt naturliga skäl, endast är måttligt intresserade och insatta i vad som trots allt är ett annat lands inrikespolitik. Framför allt anar man dock en ignorans, som kombinerat med arrogans och lathet, gör att journalisten inte tar sitt jobb på tillräckligt allvar för att faktiskt sätta sig in i och förstå det man skriver om.

Andra intressanta bloggar om: politik, usa, media, journalistik

And we’re back

The blog was, rather unfortunately, knocked out by some heavy rainfall in Copenhagen, Denmark, where my web host has their servers. It’s taken quite a while to get it back up, but here it is. Hopefully, it will stay up from now on.