Den skadliga korruptionen

När jag för flera år sedan fick jobb i ett pampigt kommunalhus viskades det redan min första arbetsdag om den nya tjänsten “demokratiutvecklare”. En kompis till en ledande politiker hade just blivit av med sitt jobb och behövde ett nytt, och då fixade polarna i kommunhuset det. När professionell granskning saknas, och när risken för upptäckt är låg, skapas en grogrund för korruption i kommunerna.

Så inleder Sakine Madon en ledare om svensk korruption, efter att ha samtalat med Inga-Britt Ahlenius.

Bristande kontroll, särskilt på kommunal nivå, är ett problem. Förvisso är det en avvägning hur mycket resurser som bör läggas på insyn, och det är inte alldeles enkelt att konstruera en bra kontrollmekanism för ett moget system — allra särskilt då de styrande på riksnivå har många vänner i kommunerna, och det är de förra som måste utforma lösningen. Det är lätt att se hur incitamenten kan verka emot transparens.

Men det är en alldeles för viktig fråga för att låta självbilden komma ivägen för verkligheten. För att ett samhälle ska fungera väl krävs det ett hälsosamt förtroende, både människor emellan, och mellan människor och det offentliga. Korruption nöter långsamt ned det, även om den sker i det dolda. Hur stort problemet är vet vi inte, och det i sig är väl en del av problemet.

Andra intressanta bloggar om: politik, sverige, korruption