En gränspolis om utvisningarna

Av och till läser vi i medierna om hjärtskärande utvisningar, obegripliga beslut av Migrationsverket, okänsliga poliser vid verkställandet, och om gripande människoöden som får varje sansad människa att känna sympati och ilska. Men en historia kan berättas på många sätt, och det är sällan vi får höra polisens, eller Migrationsverkets, perspektiv. Därför vill jag tipsa om Danial Wall Anderssons artikel på Newsmill. Andersson jobbade som gränspolis under ett par år, och ger lugnt och sakligt sin syn på frågan.

Mitt yrke ledde någon gång till rena utfrågningar i sociala sammanhang. Men, du har ju varit med och skickat hem asylsökande, sade några. Jag förklarade försiktigt att vi inte har verkställt några asylsökande eftersom den människan är i processen för ett eventuellt uppehållstillstånd, och vi kan ju inte sända hem någon som inte fått sitt ärende prövat. Jamän, ni skickar hem flyktingar i alla fall, sade andra. Jag förklarade att jag aldrig verkställt en endaste flykting eftersom en flykting, enligt gällande lag, får uppehållstillstånd. Nu blev ansiktena än mer frågande. Men, vilka skickar ni tillbaka då? Jag försökte på ett värdigt sätt förklara att jag verkställer de som sökt uppehållstillstånd men, efter prövning enligt utlänningslagen, inte fått detta beviljat. Jag försökte även att förtydliga att jag, som polis, också bara verkställer de som fått avslag men inte lämnar landet frivilligt. Nu hände det allt som oftast att utfrågningen blev livlig. Jag aktade mig därför, i sociala sammanhang, att närmare berätta om mitt jobb och mina arbetsuppgifter.

Det finns givetvis saker att invända emot i svensk invandringspolitik, men det är viktigt att kritiken riktas åt rätt håll. Enskilda beslut av Migrationsverket kan vara felaktiga, men bör granskas utifrån gällande lagstiftning och kritiseras när den inte följs. De kan även väcka avsky och vara hjärtlösa, men följa lagstiftningen. Kritiken måste i så fall riktas mot lagstiftaren, inte mot tjänstemannen. Det gör det historien mer komplicerad, något som medierna inte riktigt tycks förmås hantera. Denna oförmåga leder till att ansvarslösa hängs ut, medan de verkligt ansvariga kan gömma sig.

För att kunna formulera en bra invandringspolitik måste man dessutom både se till konsekvenserna i enskilda fall, och resonera principiellt och analysera konsekvenserna i det stora. Jag ser mycket av det förra, men inte särskilt mycket av det senare (åtminstone inte utanför offentliga utredningar). Sverige behöver både politiker och journalister som klarar av att debattera och granska dessa frågor på ett mognare sätt.

Andra intressanta bloggar om: politik, invandring, journalistik