Smaklöst Hamilton!

Det finns många sätt att argumentera kring Sveriges deltagande i EU:s finanspakt, och det finns nog goda argument på båda sidor. Själv har jag ingen uppfattning, eftersom jag inte hunnit sätta mig in i vad det i praktiken skulle innebära.

Men vad man än anser bör man avhålla sig från att argumentera som folkpartisten Carl B Hamilton.

Samma dag som riksdagen höll en första minnesstund över Raoul Wallenberg färdigförhandlades Sveriges inställning till EU:s nya finanspakt, vars syfte är att lösa problem som i sin förlängning kan hindra en upprepning av den ekonomiska krisen, fördjupad europeisk splittring, växande främlingsfientlighet och högerpopulism. Samma dag som en andra minnes stundhölls över Wallenberg fattade så EU-nämnden beslut i frågan.

Men…

För att få igenom beslutet att Sverige ansluter sig till pakten krävdes garantier och argumentation helt på tvärs mot den solidaritet och osjälviskhet som samtidigt lyftes fram i högtidlighållandet av Raoul Wallenbergs gärningar. Här var inte tal om något svenskt ansvarstagande. Oppositionen krävde – och fick av regeringen – garantier för att Sverige INTE ska bindas av några åtaganden för andra länder, för att vi INTE ska göra åtaganden för det gemensamma europeiska bästa, nu eller i någon framtid. Runt sammanträdesborden hördes många fraser – från alliansföreträdare såväl som opposition – som bedyrade att Sverige ska ha mera, men inget ge. ”Finanspakten [ska] inte medföra några rättsliga förpliktelser för Sverige”, och ”garantier [finnas] för att våra undantag skall gälla” även in i framtiden.

Genom sitt mod, sin handlingskraft och sin kvicktänkthet räddade Raoul Wallenberg många ungerska judar från nazisternas gaskammare. Det har ingenting att skaffa med Sveriges deltagande i finanspakten, och att antyda att de som motsätter sig ett sådant deltagande därigenom vanhedrar Wallenbergs minne är rent ut sagt smaklöst.

Argumentera gärna för att Sverige ska delta i finanspakten av solidariska skäl. Men som företrädare för ett parti som annars förtjänar beröm för att det lyft fram Wallenbergs gärning, borde Carl B Hamilton veta bättre.

Andra intressanta bloggar om: politik, sverige, eu, folkpartiet, carl b hamilton, raoul wallenberg