Stockholm är inte ett museum, Friggebo

Birgit Friggebo ansluter sig till dem som vill frysa Stockholm i tiden, och menar att alla byggnader som man måste blicka upp för att ta in är vandalism — åtminstone i innerstaden.

Vad menar karlen med att Stockholm skall byggas på höjden? Vill han riva hela innerstan och bygga så högt att han får sin vision om Stockholms Manhattan förverkligad eller skall de befintliga husen kompletteras med 5–10 tillbyggda våningar? Vadan denna fäbless för höga hus just på malmarna.

Svaret på frågan om varför man ska bygga högt i innerstaden är väl inte så svårt att räkna ut? Höghus är ju rimliga att bygga just där markutrymmet är litet, men läget attraktivt och kommunikationerna goda. Alltså i innerstaden. Att bygga ett fyrtiovåningshus ute i en inte alls lika attraktiv förort är rätt konstigt.

När det gäller det aktuella området runt stationen och Klara kyrka kan väl ingen heller på allvar anse att dagens slitna betongklossar skänker staden arkitekturell attraktionskraft. En del förslag tycker jag är fula, andra inte, men varken min eller någon annans enskilda smak borde kunna sätta stopp för utvecklingen av stadens mitt. Och eftersom markutrymmet är ytterst begränsat är det rätt att bygga på höjden.

Ett trettonvåningshus förvandlar för övrigt knappast huvudstaden till Manhattan …

Andra intressanta bloggar om: politik, sverige, stockholm, arkitektur, nimby