S som i stigmatisering

Socialdemokraterna tycker inte att staten gjort tillräckligt för att hindra människor från att röka cigaretter, och övriga partier hänger entusiastiskt på.

Socialdemokraterna vill att det ska krävas tillstånd för att få sälja cigaretter och att varorna ska förvaras bakom disk. Partiet förespåkar också varningsbilder på cigarettpaketen. Flera länder i Europa har redan infört sådana bildvarningar, och systemet är framgångrikt, skriver S i en motion.

– I Kanada har man haft det här i mer än tio års tid, inte för att det är roligt, utan för att det har haft en viss effekt, säger Lena Hallengren.

EU har skapat ett gemensamt bibliotek med bilder på exempelvis en tobaksskadad lunga som medlemsländerna kan använda. Lena Hallengren tycker att bilder som varnar för hälsofarorna med rökning – i stället för den nuvarande texten – ska bli obligatoriskt även i Sverige.

– Det är mycket mer effektivt. Vi vet att det kan hindra människor från att röka, och framför allt från att börja röka, förklarar hon.

– Om regeringen menar allvar med att man ska minska tobaksförbrukningen, och dess skadeverkningar, bör man utan tvekan återkomma med förslag på bildyttringar. Vi måste hela tiden flytta fram positionerna.

Även Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill att Sverige ska införa bildinformation om tobakens skadeverkningar på förpackningarna.

Ansvarig minister Maria Larsson (KD) har tidigare hänvisat till att det är Folkhälsoinstitutets uppgift – och inte en fråga för regeringen – att överväga om varningsbilderna ska införas i Sverige.

Men Kenneth Johansson (C), ordförande i socialutskottet, är positiv.

– Man ska inte ha en övertro på att det här löser problemen, men som en del i ett samlat batteri av åtgärder tycker jag väl att man kan pröva de här bilderna. Jag har sett konkreta exempel, från bland annat Australien.

Detta trots att rökning förbjudits från en rad offentliga miljöer, och dessutom beskattas rejält. Som jag ser det handlar det mer om stigmatisering än socialpolitik. Man kan vinna sympati genom att införa begränsningar för rökare, givetvis för deras egen skull, eftersom de redan har relativt låg status i samhället och ofta utmålas som hänsynslösa människor, nästan lika onda som sverigedemokrater. Det gör mig faktiskt rätt illa till mods. Människor med makt och inflytande bör undvika att försöka dra fördel av sin högre status genom att agera paternalistiskt mot de med låg status för att på så vis få sympatier från alla som befinner sig däremellan (den stora, icke-rökande, medelklassen).

Dessutom är rökare rimligen rätt medvetna om riskerna. Om de ändå fattar beslutet att röka bör vi andra inte ha särskilt starka synpunkter på det. Och menar politikerna att externaliteterna trots beskattningen fortfarande inte internaliserats, bör man öka skatten istället för att satsa på kampanjer som riktar in sig på att stigmatisera.

Andra intressanta bloggar om: politik, sverige, rökning, folkhälsa

2 thoughts on “S som i stigmatisering”

Comments are closed.