Alliansstaten

Kloka Sakine Madon:

Markeringen från liberalt håll var tidigare tydlig: blanda inte ihop politik och stat. Kritiken är lika befogad i dag, men har trist nog tystnat. Här några exempel på hur allianspartierna inte kan låta bli den syltburk de tidigare kritiserat:

Integrationsminister Erik Ullenhags satsning på www.regeringen.se/tolerans innehåller opinionsbildning mot Sverigedemokraternas påståenden. Inget fel i sig, men ministerns åsikter hör hemma på Folkpartiets hemsida. Bedriv gärna politik, men låt bli att använda regeringens hemsida för påstått neutrala fakta. I synnerhet när den inte är det.

I huvudstaden vill alliansen ha en ny kommunikationsplan, där stadens anställda inte ska tycka annat än att Stockholm är i “världsklass” och gilla att staden växer. Det vill säga dela den borgerliga majoritetens uppfattning. Utöver den kritiserade kommunikationsplanen satsar Stockholmsalliansen nu enorma summor på PR.

Denna sammanblandning av roller är ohälsosam, och onekligen har frestelsen varit för stor för allianspolitiker att hantera. Tjänstemän och myndigheter ska inte vara en del i partimaskineriet, och det är viktigt att opinionsbildare utanför partierna uppmärksammar när gränsen suddas ut. Den här bloggen argumenterade ivrigt emot hur Socialdemokraterna och staten vuxit ihop, och det är givetvis inte bättre när det är allianspolitiker som inte håller reda på vilka hattar de har på sig.

Egentligen ligger det i partiernas egenintresse att inse detta. Dagens väljare är inte särskilt partilojala, och när regeringen — likt Göran Perssons 2006 — börjar kännas småkorrupt och maktfullkomlig lär många vara beredda att röra sig över blockgränsen.

Andra intressanta bloggar om: politik, sverige, korruption, alliansen